Print

Ontwerp MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Ontwerp MER Stategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027 (Verordening (EU) 2021/2115). Voor het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023-2027

Het Departement Landbouw en Visserij coördineert de opmaak van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023 – 2027.

Het dossier ligt, tijdens de openingsuren, ter inzage van het publiek van vrijdag 14.01.2022 tot maandag 14.03.2022.

De kennisgeving is tijdens deze periode raadpleegbaar op de website Team Mer, bij de initiatiefnemer van het Departement Landbouw en Visserij, in het stadhuis en op onze website.

Opmerkingen van het publiek op dit openbaar onderzoek

De bevolking kan tot en met 14 maart 2022 opmerkingen bezorgen:

  • persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan: Departement Landbouw en Visserij, Secretariaat-generaal, Plan-MER PL0272 – GLB, Ellipsgebouw, 5de verdieping, Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel;
  • via een e-mail aan departement@lv.vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak OO Plan-MER PL0272 – GLB’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis of stadhuis (volgens onderstaande procedure).

De eventuele opmerkingen en suggesties per brief gestuurd worden t.a.v. milieudienst, stadhuis, August Nihoulstraat 13, 3270 Scherpenheuvel-Zichem of milieudienst@scherpenheuvel-zichem.be, en uiterlijk toekomen op dinsdag 15.03.2022 om 10.00 uur.