Print

Activiteiten en evenementen: wat mag je organiseren?

Voor alle evenementen geldt een capaciteitslimiet van:

 • 200 personen binnen;
 • 400 personen buiten.

De basisregels blijven van toepassing (hygiëne, afstand, samenscholingen vermijden,…)

ACTIVITEITEN georganiseerd door een CLUB/VERENIGING en voor de LEDEN van de club/vereniging (zonder publiek)

 • max. 40 personen binnen en 50 personen buiten en steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter
 • sectorprotocol moet toegepast worden

EVENEMENTEN die NIET op de openbare weg plaats vinden

 • sectorprotocol toepassen
 • indien er geen protocol van toepassing is dienen deze acht minimale regels te worden gerespecteerd:
  • de onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de werknemers een passende opleiding;
  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  • maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden steeds sterk aanbevolen en worden gebruikt indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd omwille van de aard van de uitgeoefende activiteit;
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden;
  • de onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter beschikking van het personeel en de klanten;
  • de onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats;
  • een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID−19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing.

EVENEMENTEN/SPORTWEDSTRIJDEN op de OPENBARE WEG en SPORTWEDSTRIJDEN MET MEER DAN 200 DEELNEMERS

Het Covid Event Risk Model (www.covideventriskmodel.be) dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor deze evenementen!
Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen, samen met de evenementaanvraag.
Een positief resultaat van de CERM geeft enkel een indicatie en is dus geen automatische toestemming.