Algemene info

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. 

Heb je nog vragen? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800/14.689.

 

Coronacrisis: start van fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni 2020

Coronavirus

Op 3 juni 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad de overgang naar fase 3 van het afbouwplan vanaf 8 juni 2020 goedgekeurd.

Meer info

Opening zaterdagmarkt en kraampjes rond de basiliek

Coronavirus

Wij krijgen veel vragen over de opening van de zaterdagmarkt en de kraampjes rond de basiliek. De crisiscel onderzoekt momenteel hoe en vanaf wanneer we de zaterdagmarkt in veilige omstandigheden kunnen laten doorgaan. De crisiscel houdt hierbij rekening met de specifieke richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad hierover.

De kraampjes rond de basiliek gaan voorlopig nog niet open. Zij oefenen een folkloristische activiteit uit, dit wordt nog niet toegestaan door de nationale veiligheidsraad. Zij moeten dus wachten op nieuwe beslissingen die in het kader van de versoepeling van de maatregelen zullen worden genomen. 

Meer info

Inwoners ontvangen mondmaskers in de bus

De stad bestelde voor iedere inwoner ouder dan 12 jaar (geboortejaar 2008 of vroeger) een herbruikbaar textielen mondmasker. Hiermee volgen we de richtlijnen van de federale overheid. ). Kinderen jonger dan 12 jaar moeten volgens de maatregelen geen mondmasker dragen. Tegen het einde van mei, begin juni moet iedereen zijn of haar mondmasker van de stad ontvangen hebben.

Wil jij je steentje bijdragen? Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het maken van de allerlaatste pakketjes op donderdag 4 juni.

Meer info

Speelterreintjes terug open voor kinderen tot en met 12 jaar

speelterrein

Vanaf donderdag 28 mei kunnen de allerkleinsten eindelijk weer ravotten in de speelterreinen. Maar ... safety first! De kinderen en hun begeleiders moeten zich wel aan enkele richtlijnen houden: kinderen worden bij voorkeur vergezeld door een begeleider, handen wassen voor vertrek en bij thuiskomst, begeleiders respecteren de fysieke afstandsregels van 1,5 meter tussen elke persoon.

Meer info

Contactonderzoek Covid-19

telefoon

Krijgt u ziekteklachten zoals een aanhoudende hoest, kortademigheid, geur- of smaakverlies, pijn aan de borst? Blijf dan meteen thuis en bel zo snel mogelijk naar de huisarts. Zo kunt u snel getest worden. Blijkt u COVID-19 te hebben, dan zal iemand van het contactonderzoek u bellen vanop het nummer 02 214 19 19 om te vragen met wie u contact hebt gehad. Het is immers mogelijk dat die personen besmet zijn.

Meer info

Verenigingen en jeugdbewegingen kunnen onder strikte voorwaarden take-away organiseren

Lokale verenigingen of jeugdbewegingen hebben vanaf nu de mogelijkheid om een verkoop op poten te zetten waarbij de aangeboden zaken kunnen worden afgehaald. Zo hebben zij de kans om ook in coronatijden hun kas te spijzen.

Meer info

Bewegen Op Verwijzing

Bewegen op verwijzing vrouw

Persoonlijke coaching door een Bewegen Op Verwijzing-coach kan terug sinds 12 mei, zonder verwijsbrief (later in te dienen). Omdat nog niet alle locaties toegankelijk zijn, zijn huisbezoeken en coaching al wandelend ook toegelaten. Beide uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen: bv beide dragen een mondmasker, 1,5 meter afstand en voor het gesprek de handen wassen.

Meer info

Wie heb ik aan de lijn? Contactopspoorder of fraudeur?

telefoon

Vanaf maandag 11 mei kan je een telefoontje krijgen van een contactopspoorder. Via contactopsporing wil de overheid in kaart brengen wie er mogelijk besmet is met het coronavirus. Hoe weet je zeker dat je een echte onderzoeker aan de lijn hebt en geen fraudeur?

Meer info

Deelname aan een vragenlijststudie over het verlies van een naaste ten gevolge van het coronavirus (COVID-19)

Coronavirus

Het UZ Gent doet een onderzoek om na te gaan hoe nabestaanden van een persoon, overleden als gevolg van COVID-19,  de rouw- en afscheidsperiode beleven. Zeker nu een aantal zaken (afscheid nemen, groeten van het lichaam, deelname aan een afscheidsviering, ...) niet meer vanzelfsprekend zijn. Door het in kaart brengen van het psychosociaal welbevinden, de noden en het rouwproces van de nabestaanden, willen de onderzoekers van UZ Gent inzichten verwerven om aanbevelingen te formuleren rond rouwzorg tijdens een pandemie.

Meer info

Lekdreef Averbode: ijskarren terug van weggeweest

De leekdreef, rond dezelfde tijd vorig jaar

Vanaf maandagnamiddag 11 mei om 14 uur mogen de ijskarren weer opgesteld staan in de lekdreef, vlak bij de abdij van Averbode

Meer info

Pagina's