Print

Huurgarantiefonds voor verhuurders

Omschrijving

Als verhuurder van woningen kunt u zich bij het huurgarantiefonds aansluiten. Het huurgarantiefonds beschermt u tijdelijk tegen inkomensverlies als uw huurder de huur niet kan betalen.

U kunt als verhuurder een tegemoetkoming van het fonds krijgen als de huurder minimaal 3 maanden huurachterstal heeft en nalaat om zijn afbetalingsplan, opgelegd door een vrederechter, na te komen.

Het huurgarantiefonds kan éénmalig en maximaal 3 maanden huur bijpassen, met een plafond van 2.776 euro.

Voorwaarden

U kunt zich als private verhuurder aansluiten bij het huurgarantiefonds wanneer u aan volgende voorwaarden voldoet:

  • U moet over een huurovereenkomst voor woninghuur beschikken.
  • Het moet gaan om een nieuwe huurovereenkomst: u moet zich aansluiten binnen de 2 maanden na de datum van ondertekening van het huurcontract.
  • De verhuurde woning moet in het Vlaamse Gewest liggen.
Procedure

U kunt zich als verhuurder online aansluiten bij het huurgarantiefonds of u print het formulier (438.28 kB) af en stuurt het op met de post.

Bedrag

Aansluiten bij het huurgarantiefonds kost éénmalig 78 euro per huurcontract.