Print

Vlaamse aanpassingspremie

Omschrijving

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. U kunt de premie krijgen als u bv. technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om uw woning toegankelijker te maken.

Voorwaarden

U kunt de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

  • U wordt beschouwd als bewoner als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor 3 jaar of langer.
    • Opgelet: als de bejaarde inwoont bij een zoon of dochter, dan moet de eigenaar van de woning (zakelijk recht) de aanvraag indienen. Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden is altijd dat van de inwonende bejaarde voor wie de premie wordt aangevraagd en dat van de eventuele samenwonende partner).
  • U wordt beschouwd als verhuurder als u en de persoon waarmee u samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor minstens 9 jaar.

Om een aanpassingspremie te krijgen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden i.v.m. uw leeftijd, uw inkomen, uw woning en de facturen:

Leeftijd

Uzelf als aanvrager, uw partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.

Inkomen

Het inkomen van de bejaarde voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd (en de persoon waarmee die samenwoont of gehuwd is) mag niet meer bedragen dan 30.640 euro. Dit maximum mag worden verhoogd met 1.600 euro per persoon ten laste.

Het inkomen van de aanvrager-verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een SVK) mag niet meer bedragen dan 61.270 euro.

Voor aanvragen in 2018 wordt gekeken naar het (gezamenlijk) belastbaar inkomen van het 3de jaar dat voorafgaat aan de aanvraagdatum. Dat gezamenlijk belastbaar inkomen vindt u terug op de afrekening (aanslagbiljet) van uw inkomstenbelasting die u kreeg voor het inkomstenjaar 2015.

Woning

De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager en in het Vlaamse Gewest liggen.

Facturen

De facturen mogen niet ouder zijn dan 1 jaar op de aanvraagdatum en de voorgelegde facturen moeten in totaal minstens 1.200 euro (inclusief btw) bedragen.

De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kunt u als persoon en per woning in totaal maximaal 3 keer een aanpassingspremie en/of verbeteringspremie aanvragen. U moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een andere categorie van werken.

Let op: de aanpassingspremie heeft maar 2 categorieën. Dus u kunt maar 2 keer een aanpassingspremie aanvragen in 10 jaar. U kunt dan wel nog een verbeteringspremie aanvragen voor een andere categorie van werken (max. 3 premies in totaal).

De aanvragen mogen elkaar overlappen. U moet niet wachten tot u bevestiging hebt gekregen van uw eerste aanvraag om een tweede aanvraag in te dienen.

Procedure

U kunt de aanpassingspremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken. Voeg alle facturen en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van 3 jaar geleden bij uw aanvraag.

U kunt de aanpassingspremie aanvragen

  • met een digitaal aanvraagformulier dat u na het invullen afdrukt en opstuurt.
  • met een aanvraagformulier op papier dat u kunt aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.

U stuurt de aanvraag op naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

  • U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding.
  • Een beslissing volgt binnen de 3 maanden na een correcte en volledige aanvraag.
  • De uitbetaling gebeurt 3 maanden na de beslissing.

Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen. Na de beslissingstermijn voor Wonen-Vlaanderen, of na weigering van uw aanvraag, hebt u 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Bedrag

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per onderdeel is nooit hoger 1.250 euro.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 18 december 1992: instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Ministerieel Besluit 27 september 2007: uitvoering besluit Vlaamse Regering 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Meer info

Voor meer informatie hierover kan u terecht bij het woonloket van Wonen aan de Demer.

Contactgegevens woonloket Wonen aan de Demer:
Scherpenheuvel-Zichem
Elke tweede en vierde maandagavond van de maand van 17.00 u. tot 20.00 u.
Elke woensdagnamiddag van 14.00 u. tot 16.00 u. 
Elke donderdagvoormiddag van 9.00 u. tot 12.00 u. 
Waar? stadhuis Scherpenheuvel-Zichem (August Nihoulstraat 13-15).
Contactgegevens
0471 85 03 76 (Sarah)
Aarschot
Elke eerste en derde maandagavond van de maand van 17.30 u. tot 19.30 u. in het stadhuis (Ten Drossaarde 1). 
Elke dinsdag- en woensdagvoormiddag van 8.45 u. tot 11.45 u. in het Sociaal Huis (Bekaflaan 31A).
Diest
Elke donderdagvoormiddag van 9.00 u tot 12.00 u en elke tweede en vierde dinsdag van de maand van 16.00 u tot 19.00 u in het stadhuis (Grote Markt).
Elke maandagvoormiddag van 9.00 u tot 12.00 u in het OCMW (Hasseltsestraat 30)