Moderniseringen betekenen grote stap vooruit voor inwoners

Het stadsbestuur kan door een aantal moderniseringen de dienstverlening naar de bevolking fors verbeteren. Door de installatie van een fotocabine kunnen burgers die een identiteitsbewijs nodig hebben, de noodzakelijke foto’s in het stadhuis laten maken indien zij dit wensen. De invoering van de Databank van de Akten van Burgerlijke Stand (DABS) zorgt dat alle akten (geboorte, huwelijk, adoptie, nationaliteitsverandering, overlijden) digitaal en centraal bewaard worden in één grote databank.

Meer info

Grote inspraakavond over het meerjarenplan 2020-2025

Op 23 april organiseren wij een inspraakavond voor de opmaak van het meerjarenplan voor stad en OCMW. Om organisatorische redenen zijn de inschrijvingen gesloten.

Meer info

Hernieuwing gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) : oproep kandidaturen deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening zal voor de nieuwe legislatuur opnieuw worden samengesteld.
Deze commissie adviseert het college van burgemeester en schepenen inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente.
In de Gecoro zetelen zowel vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente als deskundigen inzake ruimtelijke ordening.

Meer info

Inschrijvingen zomervakantie

De inschrijvingen voor de zomervakantie gaan van start op maandag 1 april om 9.00u!
Neem snel een kijkje in onze zomerbrochure en wees er als de kippen bij om in te schrijven!

Meer info

ONDERZOEK VLAAMS RAMPENFONDS – Stormschade 10 maart 2019

De zware stormwinden die op 10 maart 2019 over Vlaanderen raasden, hebben op diverse plaatsen schade aangericht.
Het Vlaams Rampenfonds heeft opdracht gekregen te onderzoeken of dit stormweer als een algemene ramp kan worden erkend.

Meer info

AANVRAAG VLAAMS RAMPENFONDS – wateroverlast 1 juni 2018

De Vlaamse Regering heeft op 21 december 2018 de overvloedige regenval van 21 mei tot 10 juni 2018 als algemene ramp erkend. Dit besluit is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 28 februari 2019. Er werd een lijst opgesteld met alle getroffen gemeenten, waarin Scherpenheuvel-Zichem ook vermeld wordt.
Concreet betekent dit dat de getroffenen van de wateroverlast op 1 juni 2018 een aanvraag tot vergoeding van de geleden schade kunnen indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Meer info

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost werft aan!

De hulpverleningszone werft aan:

  • Project manager gebouwbeheer
  • Deskundige aankoop
Meer info

Carnaval in Scherpenheuvel

Scherpenheuvel viert carnaval! Van donderdag 21 maart tot maandag 25 maart staat de carnavalskermis opgesteld op de Zuidervest, en op zondag 24 maart is er de jaarlijkse carnavalstoet.

Meer info

Toon je ook van je mooie kant en doe mee met de grote lenteschoonmaak

grote lenteschoonmaak 2019

Steek net als de rest van Vlaanderen de handen uit de mouwen en doe tussen 16 en 31 maart mee met een opruimactie in jouw buurt.

Meer info

De zomerbrochure is beschikbaar!

De brochure van de zomervakantie is er!

Meer info

Pagina's