Fictieve incasso... echte oplichting!

klein bedrieglijk afval

Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen.

Meer info

Opmaak beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?

Meer info

Hulpverleningszone verkoopt brandweervoertuigen en -materiaal!

Hulpverleningszone Oost gaat over tot de verkoop van verschillende voertuigen en materieel. Dit brandweermaterieel wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken. 

Meer info

Gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 31 (Messelbroek) - openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende het gedeeltelijke verplaatsen van een gemeenteweg, meer bepaald voetweg nr. 31 van de atlas der buurtwegen van Messelbroek, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2019. Het dossier ligt ter inzage aan de balie van de Technische dienst in het stadhuis, August Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem van donderdag 21 november 2019 tot en met vrijdag 20 december 2019.

Meer info

Ratten voorkomen en bestrijden.

ratten

De stadsdiensten krijgen vaak de vraag om aan rattenbestrijding te doen. Wat kan je zelf doen om te voorkomen dat ratten zich in je buurt vestigen? Wat doe je als je toch ratten opmerkt?

Meer info

Wintertips

wintertips water

Bij langdurige vrieskou kunnen je watermeter of leidingen bevriezen. Hoe hou je je waterleidingen en -meter vorstvrij en wat doe je als ze toch bevroren zijn? Lees hier onze wintertips om jouw installatie tegen vorst te beschermen.

 

 

Meer info

Heb jij een knappe sportieve prestatie geleverd dit jaar?

Oproep aan alle sporters die in aanmerking komen voor huldiging op de kampioenenviering!

Gelieve vóór 6 januari je aanvraagformulier op de sportdienst te bezorgen samen met de nodige bewijsstukken en documentatie (foto en/of filmpje) van de behaalde kampioenstitel of geleverde uitzonderlijke prestatie.

Meer info

De grote grondvraag

Ovam de grote grondvraag

Hoe gezond is jouw grond? Via de website www.degrotegrondvraag.be kan je controleren of je grond of eigendom vervuild is of niet. Je vult je adres in en aan de hand van de beschikbare informatie van de Vlaamse steden en gemeenten zie je meteen of de grond een risicogrond is. Stoot je op een probleem? Geen paniek, Ovam zoekt het samen met jou uit en helpt je om je grond opnieuw gezond te maken.

Meer info

Kunstendag voor Kinderen

Flits terug in de tijd en kom terecht op een gezellige picknick in de rode zaal van den egger!

Meer info

Begraafplaatsen

In november, de rouwmaand, staan we meer dan anders stil bij onze dierbare overledenen.
Een bezoek aan de begraafplaats hoort hier zeker bij.

Om alles in goede banen te leiden op onze begraafplaatsen willen we de regels voor het plaatsen van bloemen en versieringen nog eens in de verf zetten.

Meer info

Pagina's