Hoe wil jij wonen in de toekomst?

Reageer op een aantal stellingen en krijg daardoor een beter beeld van hoe we in de toekomst willen en kunnen wonen. Bekijk ook de beelden die tonen hoe dat toekomstige wonen vandaag al vorm krijgt. Doe de test, deel ze en sporr ook je vrienden, familie en buren aan om hun woonwensen te ontdekken.

Meer info

1 voltijds diensthoofd grondgebiedszaken (A4a-A4b) (m/v/x) - statutair

Je bent hoofd van de dienstengroep grondgebiedszaken, bestaande uit de diensten openbare werken, gebouwen, mobiliteit, uitvoering en ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu en groen. Je coacht de medewerkers van deze diensten, biedt hen technische ondersteuning en coördineert de projecten en werkzaamheden. Je kan het bestuur technisch onderbouwd adviseren in dossiers over wegenis en het gemeentelijk patrimonium en weet concrete oplossingen voor te stellen. Je volgt de projecten die hieruit voortvloeien nauwgezet op.

Meer info

Maatschappelijk werker (B1-B3) (m/v/x) - aanleg wervingsreserve

Je helpt de maatschappelijke dienstverlening te verzekeren zodat elke inwoner een menswaardig leven kan leiden.Je zorgt voor de opvang en begeleiding van cliënten en ondersteunt hen in het verminderen of wegwerken van hun problemen. Je bouwt professionele samenwerkingsrelaties op met hulpverleners, instanties en organisaties buiten het OCMW om de hulpverlening aan de cliënt te bevorderen en af te stemmen.

Meer info

1 voltijds arbeider vrije tijd (D1-D3) (m/v/x) - startbanenstelsel

Je houdt toezicht in en rond de sportzaal en staat in voor het onderhoud hiervan. Je maakt hiervoor gebruik van de juiste schoonmaaktechnieken, onderhoudsproducten en reinigingsautomaten. Je bent flexibel wat permanentie betreft, avond en weekendwerk vormen geen probleem.

Meer info

1 voltijds deskundige stadspromotie (B1-B3) (m/v/x) - contractueel

Je werkt mee aan de opmaak, uitvoering en evaluatie van het citymarketingbeleid waarbij het unieke aanbod aan historisch en groen patrimonium en recreatie verder uitgebouwd wordt. Je vervult een brugfunctie naar de ondernemers en handelaars van onze stad.

Meer info

1 voltijds interne preventieadviseur (B1-B3) (m/v/x) - contractueel

Je bent verantwoordelijk voor de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk binnen stad en OCMW van Scherpenheuvel-Zichem. Je geeft advies over de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en alle andere preventiemaatregelen. Je bent verantwoordelijke voor het preventiebeleid en je stelt o.a. een globaal preventieplan en jaarlijks actieplan op en je analyseert werkposten en arbeidsongevallen.

Meer info

Zichemseweg blijft nog afgesloten.

Zichemseweg blijft tot en met 31 januari afgesloten.

In tegenstelling tot eerdere berichten zal de Zichemseweg niet worden opengesteld deze week. Door aanhoudende problemen met de tijdelijke verkeerslichten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. De stad Diest, de brandweer en de politie hebben samen besloten dat de Zichemseweg daarom afgesloten blijft voor doorgaand verkeer.

Meer info

Burgerbevraging Gemeente- & Stadsmonitor binnenkort in uw brievenbus?

Is het leuk wonen in uw buurt? Kunt u veilig fietsen? Is er voldoende groen? Hoe tevreden bent u over de voorzieningen en diensten ?

Het belangrijk om te weten wat u denkt over onze stad. Daarom organiseert het Agentschap Binnenlandse Bestuur van de Vlaamse overheid, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, de grootschalige bevraging Gemeente- & Stadsmonitor. Van woensdag 25 maart tot midden juni 2020 worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

Meer info

Samen met beweegcoach Sara naar een actiever leven

Vanaf 6 februari gaat beweegcoach Sara je in groep begeleiden naar een actiever leven.

De groepscoaching in het kader van Bewegen Op Verwijzing bestaat uit 5 sessies die telkens doorgaan op donderdag van 13.30 u. tot 15 u. in de sporthal van Averbode, Vorststraat 55.

Prijs is 25 euro en gratis voor deelnemers met een verhoogde tegemoetkoming.

Wil je meer weten? Kom dan zeker naar het gratis infomoment op donderdag 30 januari om 13.30 u. in de sporthal van Averbode.

Meer info

Riopact: nieuwe rioolbeheerder voor Scherpenheuvel-Zichem

Sinds 1 januari 2020 is Scherpenheuvel-Zichem toegetreden tot Riopact, het samenwerkingsverband tussen De Watergroep en Aquafin, dat steden en gemeenten helpt bij de uitbouw van hun rioleringsbeheer. Deze nieuwe samenwerking brengt wat wijzigingen met zich mee.

Meer info

Pagina's