Print

Wat met de buitenschoolse kinderopvang? (13 maart - 14.16 u.)

Door de opschorting van de lessen in de scholen, vraagt u zich ongetwijfeld af wat dit voor de buitenschoolse kinderopvang betekent. De werking van de buitenschoolse kinderopvang blijft gegarandeerd in deze periode.

Dit betekent dat kinderen die binnen de schooluren op school opgevangen worden, ook gebruik kunnen maken van de voor- en naschoolse opvang.

Opgelet: dit geldt enkel voor kinderen die geen ziekteverschijnselen vertonen. Wanneer er mogelijke symptomen worden waargenomen bij uw kind (bv. koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen, verkoudheid), mag uw kind geen gebruik maken van de opvang. Als er ziekteverschijnselen worden vastgesteld, contacteert de begeleiding u om uw kind te komen ophalen.

Bij het organiseren van de opvang houden we rekening met hygiëne, afstand en ventilatie.

We beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. Zowel bij het brengen als het afhalen moet u aan de inkom/balie wachten. Bij het afhalen zullen uw kind(eren) samen met hun jassen en tassen bij u gebracht worden. Het is voor volwassenen niet toegestaan door de opvanglocatie te wandelen.

Verder roepen we u op om grootouders maximaal te beschermen tegen besmetting door alternatieven te zoeken voor het brengen en afhalen van uw kind naar de opvang zodat zij dit niet moeten doen.

Heeft u nog vragen?

U kan met al uw vragen terecht bij het contactcenter via het nummer 013 35 24 52.

Dit is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 u. en van 14 u. tot 16 u. Op maandag kan u er ook tussen 17 en 20 u. terecht.