Print

Versterking mentaal welzijn van kinderen en jongeren

Onder het motto “Samen stad maken” zetten verschillende diensten, waaronder de jeugddienst, sociale dienst en vrijetijdsdiensten, hun schouders onder dit project. Zij bundelden, elk vanuit hun eigen expertise, de krachten om een overtuigend dossier samen te stellen en een subsidieaanvraag in te dienen bij de Vlaamse overheid.

Sharplink!

Outreachend werken met jongeren

In het project ‘SharpLink!’ ligt de nadruk op het actief opsporen van en het kennismaken met jongeren. Een begeleider van Arktos ontmoet de jongeren op plaatsen waar zij vaak samenkomen, maar ook bij de jongeren thuis of op activiteiten van de stad of andere organisaties in Scherpenheuvel-Zichem. Uiteraard denken we ook aan virtuele vindplaatsen, zoals sociale media.

Verbinden, motiveren en ondersteunen

Wanneer de jongeren met bepaalde zaken vastlopen, is de medewerker van Arktos er als eerste bij om deze hulpsignalen op te pikken en hiermee aan de slag te gaan. Hij zal trachten de jongeren terug te verbinden met zichzelf, met anderen, met partnerorganisaties en met de bredere samenleving. De begeleider werkt proactief en toont zijn engagement en bezorgdheid naar de jongeren. Daarnaast zal hij de jongeren motiveren en aanzetten om, mits ondersteuning, een stapje te zetten richting zinvolle vrijetijdsbesteding of werk. De begeleider zet ook actief in op toeleiding van kwetsbare jongeren en hun ouders naar het OCMW.

Samenwerking met Arktos vzw

Het mentaal welzijn van kinderen en jongeren is voor ons een absolute prioriteit. Sterke kinderen en jongeren worden gelukkige, evenwichtige volwassenen. Wij zijn dan ook erg blij dat we voor dit project in zee kunnen gaan met Arktos. Dit is een Vlaams expertisecentrum voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, voor wie de aansluiting op school, werk en samenleving minder evident is.

De stad en Arktos maken de nodige afspraken om het project vanaf september te laten starten.