Print

Verkeersregeling tijdens de jaarlijkse kermis in Scherpenheuvel.

Vanaf dinsdag 23 juli wordt de kermis opgesteld in Scherpenheuvel. De attracties blijven staan tot dinsdag 6 augustus.

Tijdens de kermisperiode zijn er verschillende verkeersmaatregelen van kracht:

Basilieklaan tussen Albertusplein en rotonde afgesloten:

 • Van zaterdag 27.07 om 9u tot en met dinsdag 06.08 om 8u30

Een vrije ruimte voor laden en lossen door leveranciers van handelszaken in het afgesloten stuk wordt voorzien vlak tegen de nadarhekken (thv het Gulden Vlies).

De Koophandelstraat is bereikbaar vanuit de Valleistraat. De Elenstraat is bereikbaar vanuit de Cobergerstraat (via Noordervest – Rozenkranslaan) uitgezonderd tijdens de wekelijkse markt.

Tijdens deze periode wordt eveneens parkeerverbod geplaatst in de Valleistraat. Het eenrichtingsverkeer in de Valleistraat en de Diestsestraat (tot aan Valleistraat) wordt opgeheven voor plaatselijk verkeer zodat de bewoners van de Koophandelstraat en de Valleistraat langs deze weg hun woning kunnen verlaten.

Centrum (zoals tijdens bedevaartseizoen), Prattenborgplein en -straat afgesloten:

 • Van zaterdag 27.07 om 12u tot en met maandag 29.07 om 8u30
 • Van maandag 29.07 om 12u tot en met dinsdag 30.07 om 8u30
 • Van dinsdag 30.07 om 12u tot en met woensdag 31.07 om 8u30
 • Van donderdag 01.08 om 12u tot en met vrijdag 02.08 om 8u30
 • Van vrijdag 02.08 om 12u tot en met zaterdag 03.08 om 8u30
 • Van zaterdag 03.08 om 12u tot en met maandag 05.08 om 8u30
 • Van maandag 05.08 om 12u tot en met dinsdag 06.08 om 8u30

In de Frans Smeyersstraat (richting Diest) en de Groenstraat en gedeelte Eggersberg (richting Scherpenheuvel) is eenrichtingsverkeer van toepassing.

August Nihoulstraat (tussen rotonde en Prattenborgstraat) en de Molenstraat (tussen rotonde en Rozenstraat) afgesloten:

 • Van donderdag 01.08 van 16u tot vrijdag 02.08 om 8u30 (optredens)
 • Van vrijdag 02.08 om 16u tot zaterdag 03.08 om 8u30 (vuurwerk)
 • Van maandag 05.08 om 16u tot dinsdag 06.08 om 8u30 (beertjeswerpen)

Tijdens deze periodes wordt tevens parkeerverbod geplaatst in de Michel Janssensstraat tussen de Koning Albertstraat en de Oude Tiensebaan. Dit om vlot doorgaand verkeer mogelijk te maken.

Opstellen kermisattracties op dinsdag 23.07 vanaf 12u:

De kermis wordt opgesteld op de Noordervest (rotonde – Cobergerstraat), Zuidervest en de parking naast het stadhuis. Gelieve uw wagen tijdig te verplaatsen!
Omwille van de werken aan het kruispunt aan den egger worden dit jaar de August Nihoulstraat en de Molenstraat niet afgesloten voor het verkeer tijdens de opstelling van de attracties. Verkeer uit de richting van Diest wordt via het centrum gestuurd om de zone voor het stadhuis zo verkeersvrij mogelijk te houden.

Aan de handelszaken die gelegen zijn op de August Nihoulstraat tussen de rotonde en Prattenborgstraat wordt gevraagd om die dag in de namiddag geen leveringen te plannen, vermits de brede kermisattracties de volledige rijbaanbreedte nodig hebben (evenals de bussen van De Lijn).

Wekelijkse markt op zaterdagen 27.07 en 03.08:

De wekelijkse markt gaat door op volgende plaatsen:

 • Noordervest: deel dat niet gebruikt wordt door de kermis.
 • Isabellaplein: tussen Cobergerstraat en het begin van de dreef achter de basiliek.
 • Cobergerstraat
 • Rozenkranslaan: tussen Isabellaplein en Noordervest

Er mag in deze straten niet geparkeerd worden vanaf 12 uur en er is enkel verkeer van marktkramers toegelaten.

De Kloosterstraat is op beide zaterdagen tussen 12u en 19u enkel vanuit de Rozenkranslaan bereikbaar. Het eenrichtingsverkeer in de Rozenkranslaan tussen de Noordervest en de Kloosterstraat wordt opgeheven.

!! De Elenstraat is op beide zaterdagen tussen 12u en 19u niet bereikbaar doordat het centrum dan afgesloten is !!

Brouwerijstraat afgesloten en Valleistraat tweerichtingsverkeer:

Brouwerijstraat
De Brouwerijstraat, meer bepaald het gedeelte tussen het Albertusplein en het kruispunt met Koophandelstraat en Valleistraat, is afgesloten voor alle verkeer van vrijdag 26.07 om 7u t.e.m. vrijdag 02.08 om 8 uur.

Valleistraat
Wanneer het centrum wordt  afgesloten kunnen de  bewoners hun woning bereiken en verlaten langs de Diestsestraat. Hiervoor wordt het eenrichtingsverkeer in de Diestsestraat (tussen Prattenborgplein en Valleistraat) en in de Valleistraat op deze dagen opgeheven en wordt er parkeerverbod geplaatst.

Koophandelstraat

De bewoners van de Koophandelstraat kunnen eveneens via de Valleistraat hun woning bereiken en verlaten op momenten dat het centrum is afgesloten.

Vuurwerk op vrijdag 02.08:

Ter gelegenheid van het vuurwerk zijn vanaf 19 uur het bovenste gedeelte van de parking van den egger, de parking aan het zwembad, de parking naast de BKO  parkeervrij en is alle verkeer er verboden. In de Koningin Astridstraat geldt parkeerverbod van aan de BKO tot voorbij de parking van het zwembad.

De toeschouwers kunnen het vuurwerk volgen van op het bovenste deel van de parking van den egger.

In het bijzonder aan de bewoners van de August Nihoulstraat, Stenenmolenstraat, Koningin Astridstraat, Bisschoppenhoflaan, Eggersberg, Heidestraat, Michel Janssensstraat en Prattenborgstraat (kant sporthal) wordt gevraagd om op 02.08 vanaf 22u dakramen te sluiten, kwetsbare (brandbare) materialen af te schermen en rekening te houden met de eventuele angstreacties van dieren onder uw hoede.

Wij hopen op uw medewerking en begrip om van deze kermisperiode weer een echt volksfeest te maken.