Print

Verbod op het afsteken van particulier vuurwerk

Opgelet als je er aan denkt om tijdens de eindejaarsperiode vuurwerk af te steken. Sinds vorig jaar worden er geen toelatingen meer afgeleverd om particulier feestvuurwerk af te steken, dus ook niet met nieuwjaar.
Het is op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem VERBODEN om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten.
Inbreuken op dit verbod zullen gestraft worden met een administratieve sanctie, die overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 bestaat uit een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.

Op vraag van de minister heeft de gouverneur van Vlaams-Brabant eveneens een verbod op het afsteken van vuurwerk uitgevaardigd voor de ganse provincie. Vuurwerk eist immers elk jaar heel wat slachtoffers en deze extra toevloed van patiënten kunnen de ziekenhuizen nu wel missen.