Print

Vacatures

Aanleg wervingsreserve administratief medewerker (m/v) (C1-C3)

We leggen een wervingsreserve van drie jaar aan voor de functie van administratief medewerker (m/v) (C1-C3).

De kandidaten die slagen voor de selectieprocedure worden opgenomen in een wervingsreserve die kan geraadpleegd worden voor een contractuele of statutaire tewerkstelling, zowel voltijds als deeltijds, binnen volgende diensten: burgerzaken, lokale economie, markten en kermissen, secretariaat, financiën en personeel/onderwijs. Om in aanmerking te komen moet je o.a. houder zijn van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs; houder zijn van een rijbewijs B, een uittreksel uit het strafregister (model art. 595 Sv.) voorleggen en slagen voor een selectieprocedure.

Halftijds begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang (C1-C2) + aanleg wervingsreserve

Wij zoeken een halftijds begeleid(st)er (m/v) (C1-C2) voor de buitenschoolse kinderopvang. Er wordt eveneens een wervingsreserve met geldigheidsduur van 3 jaar aangelegd.

Je werkt in onze opvanglocaties. Je bent flexibel, loyaal en creatief. Je verzorgt het voor- en naschoolse toezicht. Ook tijdens de schoolvakanties vang je de kinderen op en verzorg je met je collega's de animatie. Je onderhoudt contact met de ouders.Je voldoet aan volgende voorwaarden: je bent houder van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs EN je voldoet aan de kwalificaties opgelegd door kind en gezin voor de erkende initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang. Je legt een recent uittreksel uit het strafregister (model 596.2 Sv.) voor. Je slaagt voor een selectieprocedure.
Laatstejaarsstudenten hebben toegang tot de selectie voor de functie van begeleid(st)er bko als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum drie maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereisten voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente.

 

Wij bieden in ruil voor je inzet een bruto jaarsalaris overeenkomstig de geldende salarisschalen voor een voltijds/halftijds administratief medewerker : € 22.230,12/ € 11.115,06, voor een halftijds begeleid(st)er bko € 11.115,06 , maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding.

Dien je kandidatuur (sollicitatiebrief, cv en de nodige bewijsstukken) uiterlijk op woensdag 10 mei 2017 in bij het college van burgemeester en schepenen, A.Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel (per post of tegen ontvangstbewijs). Je kan voor de uitgebreide functiebeschrijvingen of voor meer informatie terecht bij de personeelsdienst (Gwendoline Deflem): selecties@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 42 (GEEN INSCHRIJVINGEN).