Print

Vacatures

Vervangingsopdrachten: begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang

Wij zoeken 4 halftijdse begeleid(st)ers (m/v) (C1-C2) voor de buitenschoolse kinderopvang met vervangingsovereenkomst. Er wordt eveneens een wervingsreserve met geldigheidsduur van 3 jaar aangelegd voor vervangingsopdrachten.

Je werkt in onze opvanglocaties. Je bent flexibel, loyaal en creatief. Je verzorgt het voor- en naschoolse toezicht. Ook tijdens de schoolvakanties vang je de kinderen op en verzorg je met je collega's de animatie. Je onderhoudt contact met de ouders en je staat eventueel in voor het busvervoer.

We bieden een geïndexeerd minimum bruto jaarsalaris van € 11.115,06 ,maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding en 35 vakantiedagen.

Je voldoet aan volgende voorwaarden: je bent houder van een diploma van het secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs EN je voldoet aan de kwalificaties opgelegd door kind en gezin voor de erkende initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang. Je legt een recent uittreksel uit het strafregister (model 596.2 Sv.) voor. Je beschikt over een rijbewijs B. Je slaagt voor een selectieprocedure.

Dien je kandidatuur (sollicitatiebrief, cv, uittreksel strafregister model 596.2 en kopie van je diploma) uiterlijk op maandag 20.02.2017 in bij het college van burgemeester en schepenen, A.Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem (per post of tegen ontvangstbewijs).

 

 

Voltijds arbeider met specialiteit houtbewerking (m/v) (D1-D3)

Je hebt een grondige vakkennis op het vlak van schrijnwerkerij. Je voert logistieke en ondersteunende taken uit waaronder het algemeen onderhoud, aanpassingen en herstellingswerken.

Je voldoet aan volgende voorwaarden: Je legt een recent uittreksel uit het strafregister (model art 595 SV) voor. Je bent houder van het rijbewijs B. Je slaagt voor een selectieprocedure.

De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een contractuele wervingsreserve. Uit deze wervingsreserve wordt geput voor een voltijdse indiensttreding op basis van een vervangingsovereenkomst.

Halftijds administratief assistent vrije tijd (m/v) (D1-D3)

Je werkt in de vestigingen in Scherpenheuvel-Zichem van de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst en/of van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord. Je verzorgt het onthaal van en je houdt toezicht over de kinderen tijdens de openingsuren (’s avonds en op zaterdag). Je zorgt voor administratieve ondersteuning van de leerkrachten. Je doet de inschrijvingen en de administratie.

Je voldoet aan volgende voorwaarden: Je legt een recent uittreksel uit het strafregister (model art 596.2 SV) voor. Je slaagt voor een selectieprocedure.

De meest geschikte kandidaat wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Alle geslaagde kandidaten die niet onmiddellijk worden aangesteld, worden opgenomen in een wervingsreserve die 3 jaar geldig is.

We bieden:

We bieden een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van € 21.795,96 (voltijds arbeider)/€ 10.897,98 (halftijds administratief assistent), maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en tweede pensioenpijler. Je hebt 35 vakantiedagen. Relevante ervaring wordt gewaardeerd.

Interesse?

Dien je kandidatuur (sollicitatiebrief, c.v. en uittreksel strafregister) uiterlijk op dinsdag 07.03.2017 in bij het college van burgemeester en schepenen, A. Nihoulstraat 13-15 in 3270 Scherpenheuvel-Zichem (per post of tegen ontvangstbewijs).

Voor meer informatie kan je terecht bij de personeelsdienst: selecties@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 42.