Print

Vacature voor uitbating van 2 ijskarren aan de Abdij van Averbode

In Averbode zijn er twee standplaatsen met abonnement vacant voor ijskramen.
De abonnementen worden toegekend voor een duur van 12 maanden;  ze worden stilzwijgend verlengd.

Kandidaturen kunnen worden ingediend bij het gemeentebestuur tot uiterlijk 10 maart 2017.

  • hetzij per brief neergelegd tegen ontvangstbewijs
  • hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
  • hetzij op een duurzame drager (e-mail, fax), tegen ontvangstbewijs.

De vacatures worden bijgehouden in een register van de kandidaturen.
De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.