Print

Twee jaar Peeterskasteel

Het opvangcentrum voor vluchtelingen in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel bestaat twee jaar. Er is nog geen duidelijkheid over de toekomst van het centrum, maar Caritas International, met de steun van vele anderen, werkt verder om de bewoners goed op te vangen.

Twee jaar geleden opende opvangcentrum Peeterskasteel zijn deuren. Twee jaar waarin het centrum al bijna 500 mensen heeft opgevangen en begeleid naar hun toekomst. Twee jaar waarin Caritas International, de stuurgroep, buurtbewoners én vrijwilligers de uitdaging aangingen om de asielzoekers  zo goed als mogelijk op te vangen en alles vlot en veilig te laten verlopen.

Oorspronkelijk werd uitgegaan van een periode van een jaar, maar op dit moment is er nog geen zicht op een eventuele sluiting. Het centrum blijft dus op volle toeren draaien.

Er zijn momenteel 144 bewoners: 83 volwassenen en 61 kinderen, waarvan 18 tussen 0 en 2,5 jaar. Het gaat overwegend om gezinnen. In de bewonersgroep zien we 17 nationaliteiten, waarbij op dit moment de grootste groepen uit Afghanistan, Syrië, Irak, Albanië en Rusland komen.

Wanneer in het centrum plaatsen vrijkomen, zijn er nog steeds onmiddellijk nieuwe toewijzingen. Omwille van het kleinschalige en gezinskarakter van het centrum, krijgt het vaak bewoners toegewezen die iets kwetsbaarder zijn.

Samen leven

Het is belangrijk voor de bewoners van het centrum om zich te integreren in onze maatschappij. Belangrijk hierbij zijn onderwijs en deelname aan vrijetijds- en sportinitiatieven.

De kleuters, lagere schoolkinderen en middelbare scholieren gaan allemaal naar school. De volwassenen volgen Nederlandse les en krijgen zo, elk op het eigen niveau, de beginselen van onze taal onder de knie.

Verschillende verenigingen en organisaties engageerden zich om de bewoners van het Peeterskasteel te verwelkomen. Verschillende kinderen gaan naar Chiro of KSA Scherpenheuvel, enkele jongens en volwassenen trainen bij voetbal Zichem. Enkele creatievelingen hebben zich aangemeld bij de Hagelandse Academie voor Beeldende Kunst en ga zo maar verder.

Een vaste kern van een 30-tal actieve vrijwilligers biedt ondersteuning bij maaltijdbedeling, (kinder)activiteiten, huiswerk of transport. Deze vrijwilligers zijn dan ook onmisbaar voor het centrum. We zien nog steeds nieuwe aanmeldingen van mensen die vrijwilligerswerk willen doen

Dank-u-wel

Het doet deugd om te zien dat zoveel mensen zich willen inzetten om samen er voor te zorgen dat alles vlot en veilig verloopt binnen en buiten het centrum. Het is mede dankzij hen dat de bewoners zich thuis voelen in onze gemeente, velen willen dan ook graag in de regio blijven wonen wanneer ze het centrum verlaten. Een welgemeende dank-u-wel voor zoveel inzet is dan ook zeker op zijn plaats.

Situering

Niet vluchten voor vluchtelingen

Sinds november 2015 worden in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel asielzoekers opgevangen door Caritas International.

Niet iedereen was destijds opgezet met het initiatief van de parochie om bij ons vluchtelingen op te vangen. Twee jaar later heerst er nog steeds een groot gevoel van solidariteit ten aanzien van wie vlucht voor de verschrikkingen van oorlog en geweld. Als stadsbestuur vluchten we niet voor de vluchtelingen. Wij hebben altijd onze verantwoordelijkheid opgenomen, tot op vandaag.

Stuurgroep

De stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de stad, het OCMW, Caritas International, de VZW Parochiale Werken, de politie, Fedasil en Agentschap Integratie en Inburgering, is in de afgelopen twee jaar deze uitdaging aangegaan.

De stuurgroep volgt tot op vandaag alle aspecten die gepaard gaan met de opvang zeer nauwgezet op: veiligheid, opvang, inschrijvingen bij de stedelijke dienst bevolking, buurtcontacten, onderwijs, volwassenenvorming, vrijwilligerswerking… . Er wordt nauw samengewerkt en kort op de bal gespeeld. Er waren tot nog toe dan ook weinig incidenten.