Print

Theo Francken brengt bezoek aan asielcentrum Scherpenheuvel

Op dinsdag 5 januari bracht Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken een bezoek  aan het asielcentrum in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel. Dit bezoek kwam er naar aanleiding van de kritiek die het stadsbestuur uitte op het verplichte spreidingsplan voor asielzoekers.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken bracht op dinsdag 5 januari een bezoek aan het asielcentrum in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel. Hij maakte daar kennis met enkele bewoners. Voorafgaandelijk zat hij ook samen met het college van burgemeester en schepenen en vertegenwoordigers van Caritas, Fedasil en de lokale politie.

Tijdens het gesprek en de rondleiding in het centrum kregen zij de kans toe te lichten aan de Staatssecretaris welke inspanningen zij leveren en op welke manier zij samenwerken. De Staatssecretaris lichtte ook het verplichte spreidingsplan voor asielzoekers toe.

Het bezoek kwam er naar aanleiding van de kritiek die het stadsbestuur eind december uitte op dit spreidingsplan, waarbij aan de stad Scherpenheuvel-Zichem indicatief 8 bijkomende plaatsen opgelegd worden. Op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem bevinden zich namelijk reeds een LOI met 11 plaatsen (van het OCMW) en een asielcentrum met 200 plaatsen (van Caritas International), wat toch een enorme impact heeft op een gemeente op vlak van administratie, veiligheid, onderwijs, sensibilisering van de bevolking, gevolgen voor OCMW-financiën bij erkenning,...

Het stadsbestuur stelde daarbij dat het wel erg zwaar wordt aangepakt als er nog 8 extra plaatsen moeten gecreëerd worden. De stad heeft zich tot nu toe steeds coöperatief opgesteld om een grote collectieve opvang zo goed mogelijk te organiseren op ons grondgebied. De omliggende gemeenten hebben enkel (zeer) kleine LOI’s en krijgen niet meer indicatieve toewijzingen als wij. Staatssecretaris Francken beloofde te laten nakijken of er een berekeningsfout gebeurd is, gezien het schijnbare onevenwicht met de omliggende gemeenten, maar benadrukte ook dat aan het systeem van het spreidingsplan op zich niets zal veranderen.

Het stadsbestuur  en het OCMW van hun kant blijven bij het standpunt om geen bijkomende asielzoekers op te nemen. Burgemeester Manu Claes: “Het stadsbestuur wil uiteraard haar verantwoordelijkheid tijdens deze humanitaire crisis niet ontlopen, maar vraagt wel om een correcte berekening en een eerlijke verdeling. Het verheugt ons dan ook dat de Staatssecretaris onze verzuchtingen ernstig neemt en laat nakijken of er een fout is gebeurd.”