Print

Stuurgroep Scherpenheuvel-Zichem bereidt komst asielzoekers voor

De stuurgroep die werd opgericht door het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem buigt zich over de opvang van vluchtelingen in het Peeterskasteel. De ministerraad besliste vorige week dat op die locatie asielzoekers zullen worden opgevangen.

De vzw Parochiale Werken deed eerder het aanbod aan Caritas om het Peeterskasteel, waar voordien rusthuis Ster der Zee gevestigd was, ter beschikking te stellen voor de eventuele opvang van vluchtelingen. Caritas zou instaan voor de opvang van de asielzoekers.

Vorige vrijdag werd de burgemeester op de hoogte gesteld van het feit dat de Ministerraad beslist had asielzoekers onder te brengen in het Peeterskasteeel.

Hoewel de uitwerking van een opvangcentrum voor asielzoekers berust bij Caritas, stelt de opvang de stad ook voor grote uitdagingen. De stad engageert zich om deze opvang voor alle betrokkenen zo goed mogelijk te laten verlopen.

In de loop van de komende dagen komt de plaatselijke stuurgroep , onder leiding van de burgemeester,  samen om overleg te plegen en duidelijke afspraken te maken. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de stad, het OCMW, de VZW Parochiale Werken, de politie, Fedasil en Caritas. De stuurgroep zal zich buigen over de concrete opvang en de bijhorende praktische uitdagingen. Tegelijkertijd zal de groep waken over een goede dialoog met de bevolking en goede informatie voor de omwonenden.