Print

Stroomonderbreking? Wat nu?

Door de onvoorziene stillegging van een aantal kerncentrales deze winter verhoogt het risico dat de elektriciteitsbevoorrading niet op elk moment toereikend zal zijn. Om een instorting van het net te voorkomen werd het ‘afschakelplan’ opgesteld. Afschakelen (of het gecontroleerd onderbreken van de elektriciteit in een bepaalde zone) is daarbij een uiterste en laatste maatregel. Eerst wordt geprobeerd om het evenwicht op het net te herstellen.

Door een selectieve afschakeling kan het verbruik drastisch verlaagd worden op het kritieke ogenblik door de elektriciteitstoevoer voor een gedeelte van de verbruikers af te sluiten. Hierdoor worden de productie en het verbruik in evenwicht gehouden wanneer er te weinig elektriciteit beschikbaar is om aan alle behoeften te voldoen. De uiteindelijke bedoeling? Een grootschalig onevenwicht vermijden waardoor het Belgische en Europese net zou instorten (‘black-out’).

De ministers van Energie en Economie beslissen op de vooravond van een eventueel tekort welke schijf afgeschakeld wordt. De stroomonderbrekingen zouden ongeveer 3 uur duren, a priori tussen 17 en 20 uur tijdens de piekperiode in de winter. Indien de concrete situatie het eist, kunnen de onderbrekingen ook op andere momenten plaatsvinden en langer duren.

Het afschakelplan bevat 8 schijven. In principe wordt slechts één schijf afgeschakeld, maar als het stroomtekort te groot wordt, kunnen er meerdere schijven betrokken zijn. De afschakelingsprocedure bij stroomtekort voorziet in een rotatiesysteem tussen de afschakelbare schijven in dalende volgorde, van schijf 8 tot schijf 2 en dan opnieuw van schijf 8 tot schijf 2 (schijf 1 zal a priori niet “manueel” afgeschakeld worden bij stroomtekort). Indien het afschakelplan tijdens de winter verschillende dagen na elkaar moet worden geactiveerd, wordt het “beurtrol”-principe gehanteerd. Als bijvoorbeeld schijf 8 op maandag werd afgeschakeld en er op dinsdag een stroomtekort dreigt, dan wordt schijf 7 gekozen, ook al werd schijf 8 de dag ervoor niet afgeschakeld. Indien er enkele weken later opnieuw moet worden afgeschakeld, wordt er overgegaan naar schijf 6, dan schijf 5, enz.
Als er tijdens eenzelfde dag meerdere keren afgeschakeld moet worden, vindt er geen schijfrotatie plaats tussen de verschillende afschakelingen. Het rotatieprincipe geldt enkel voor verschillende dagen. Indien dit niet zo zou zijn, zou het voor de plaatselijke overheid onmogelijk zijn om de volksgezondheid en de noodhulp aan de bevolking te waarborgen.

Wat betekent dit concreet voor Scherpenheuvel-Zichem?

In Scherpenheuvel-Zichem worden 17 elektriciteitscabines (van de 168) in het afschakelplan opgenomen. Al deze cabines vallen onder schijf 8 en zullen dus als eerste afgeschakeld worden. De straten die door deze 17 cabines van stroom worden voorzien kan u terugvinden als bijlage. De rest van de cabines blijft gevrijwaard.

Wat te doen tijdens een stroomonderbreking?

 VOOR een aangekondigde stroomonderbreking

Als je vooraf geïnformeerd wordt over een stroomonderbreking :

 • schakel je elektrische toestellen uit;
 • laad je gsm op (buiten de piekuren). Denk eraan dat het mobiele netwerk kan verstoord zijn bij een stroomonderbreking en dat ook een vaste telefoon kan aangesloten zijn op een modem met stroomvoorziening;
 • bespreek met je arts wat te doen indien je voor medische behandelingen afhankelijk bent van stroom;
 • verwittig je buren en kwetsbare naasten en vraag hen om dezelfde voorzorgen te nemen.

TIJDENS een stroomonderbreking

Enkele tips bij een langdurige stroomonderbreking:

 • schakel je elektrische toestellen uit en trek de kabels uit het stopcontact van stroomgevoelige apparaten (zoals TV, computer, …); hou een lichtschakelaar ingeschakeld zodat je merkt wanneer de stroom is hersteld ;
 • sluit ramen en deuren om de binnentemperatuur te behouden ;
 • luister naar de media (via een radio op batterijen, een opwindbare radio of de autoradio) om op de hoogte te blijven van de situatie en de aanbevelingen van de overheden;
 • indien iemand uit uw omgeving hulpbehoevend is, neem er dan contact mee op;
 • verkies zaklampen boven kaarsen (of gebruik theelichtjes en plaats die op een onbrandbaar oppervlak) Laat brandende kaarsen niet onbewaakt achter;
 • vermijd om je koelkast en diepvriezer onnodig te openen om de lage temperatuur zo lang mogelijk te behouden.
 • vermijd te bellen zodat het netwerk niet overbelast wordt. Bel in geval van nood 112.
 • vermijd je gsm te gebruiken. Moet je toch contact nemen, stuur dan best een sms.

NA een stroomonderbreking

Wanneer de stroom hersteld is :

 • zet niet al je elektrische toestellen op hetzelfde moment aan; laat het stroomcircuit de tijd om zich te stabiliseren
 • controleer de toestand van het voedsel in de koelkast en de diepvriezer op tekenen van bederf. Bij twijfel: gooi het weg, je gezondheid is belangrijker. Ter info: als de deur van een diepvriezer dicht gebleven is, dan kan het voedsel gedurende 24 of zelfs 36 uur bevroren blijven, al naargelang de temperatuur.

Tips verantwoord energieverbruik

Gezinnen, ondernemingen, overheidsdiensten en andere instellingen kunnen hun gedrag aanpassen om economische en milieuredenen, maar ook om de bevoorrading in geval van schaarste te garanderen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen om het elektriciteitsverbruik te beperken.

Als bijlage vind je enkele eenvoudige tips.