Print

Ratten voorkomen en bestrijden.

Bruine ratten komen zowat overal ter wereld voor. Het zijn intelligente en sociale dieren, maar ze dragen een aantal ziektekiemen en kunnen deze overdragen op de mens, vee of huisdieren. Het zijn alleseters die vooral granen verkiezen, maar ze eten ook gewoon etensresten en afval.

Ratten zijn echte cultuurvolgers en houden zich graag op in de buurt van mensen. Hier vinden zij schuil- en nestplaatsen en voedsel. En daar nijpt het schoentje! De mens springt te kwistig om met voedsel. Ratten zijn allerminst kieskeurig, waar mensen wonen is er altijd wel iets te vinden voor ratten.

Wat kunnen we zelf doen om te voorkomen dat ratten zich in onze buurt vestigen?

Vermijd onderdak

 • Zorg voor dichte aansluiting op rioleringen en hemelwaterkanalen.
 • Zorg er voor dat alle kieren en spleten zijn gedicht.
 • Breng zo weinig mogelijk leidingen op de muren aan.
 • Voorzie bodems van dierenhokken van een ondoordringbare laag.
 • Ruim op of voorkom schuil/nest plaatsen.
 • Voorkom dat ratten vanuit een schuilplaats rechtstreeks bij een voedselbron kunnen.

Eten en drinken

 • Stockeer voedsel steeds in harde materialen.
 • Laat geen etensresten rondslingeren.
 • Vermijd lekkende kranen, plassen en putten.
 • Stop afval in afgesloten containers of vuilnisbakken, niet op hopen of in zakken.
 • Let op met compostvaten, dit zijn zeer geliefde plaatsen.
 • Voeder huisdieren ’s morgens zodat ’s avonds alles op is.
 • Strooi voeder niet op de grond.
 • Neem voederbakken eventueel ’s avonds weg.
 • Vogelvoederhuisjes plaats je op een paal van minstens 80 cm hoogte.

Wat doe je als je toch ratten opmerkt?

De bruine rat staat op de lijst voor “planten en plantaardige producten schadelijke organismen”. Dit houdt in dat iedereen die een terrein of gebouw bezit, huurt of gebruikt, voldoende maatregelen moet treffen om deze organismen te vermijden en te bestrijden (wet van 2 april 1971).

Sinds de vermindering van het percentage actieve stof in de bestrijdingsmiddelen die ter beschikking zijn van de burgers, is de bestrijding dan ook een stuk moeilijker geworden en moeten we meer inzetten op preventie.

In het begin van 2019 tot de zomer werden de stadsdiensten overstelpt met vragen om aan rattenbestrijding te doen. Inwoners van Scherpenheuvel-Zichem kunnen nog een beperkt aantal zakjes ratten- en muizengif bekomen op het stadhuis, 3 keer 4 zakjes per jaar en per adres, maar meestal is dit niet afdoende. Ondertussen heeft een medewerker van de stadsdiensten een opleiding gevolgd voor het voorkomen en bestrijden van ratten. Onze medewerker heeft de meeste locaties bezocht en waar nodig heeft de stad op openbaar domein actie ondernomen. Hierdoor krijgen we aanzienlijk minder aanvragen om ratten te bestrijden. We moeten met z’n allen zeker alert blijven en volledig inzetten op preventie, want meestal is voorkomen beter dan genezen.

Je kan een melding maken van ratten met het meldingsformulier van de stad. Indien nodig komen de stadsdiensten langs.