Print

Publieke inspraak over het plan-MER voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Van 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 kan iedereen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt daarbij de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Meer info