Print

Politiebesluit gouverneur: seizoensarbeiders in coronatijd - update (12.10.2020)

De gouverneur van Vlaams-Brabant heeft op 9 oktober 2020 een nieuw politiebesluit genomen omtrent seizoensarbeiders in de provincie tijdens coronatijd. Dit politiebesluit van de gouverneur vervangt het besluit van 19 augustus 2020. 

  • Werknemers uit het buitenland die zich inschrijven in een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant als seizoenarbeider en die afkomstig zijn uit een land of een regio dat in het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken als oranje of rode zone is aangeduid, moeten bij aankomst in de provincie in quarantaine gaan en moeten zich laten testen op het coronavirus COVID-19 en dit ten vroegste vanaf de 5de dag van quarantaine.
    De verplichting om in quarantaine te gaan en zich te laten testen vervalt indien deze vrijstelling bevestigd wordt door een SMS die men ontvangt na het invullen van de optionele zelf-evaluatie van het risico op besmetting opgenomen in het Passenger Locator Form.
  • De werkgevers in de provincie Vlaams-Brabant kunnen bij aanvang en nadien op regelmatige basis de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders met inachtneming van de regels van het sociaal overleg en dienen bij een verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts naar keuze te raadplegen.
  • De seizoenarbeiders worden op de bedrijven in de provincie Vlaams-Brabant tewerkgesteld in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen. Indien er in de groep bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een duidelijk vermoeden van besmetting bestaat, dient de ganse groep te worden afgezonderd in afwachting van het testresultaat.
  • Elke werkgever kijkt toe op het niet-tewerkstellen van seizoenarbeiders in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Of wanneer deze seizoenarbeiders symptomen vertonen van een luchtweginfectie, koorts of hoest.
  • Overtredingen van deze verordening worden bestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen en met een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van die straffen alleen.
  • Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking in werking en dit tot en met 30 november 2020.
  • De werkgevers, arbeidsinspectie evenals de lokale politie en de federale politie kijken toe op de naleving van deze verordening. 

 

Lees het volledige besluit in bijlage.