Print

Politiebesluit gouverneur (04.11.2020)

Mondneusmaskerplicht

Het is voor alle personen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, verplicht steeds een mondneusmasker of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben in de openbare ruimte van de provincie Vlaams-Brabant. Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

De mondneusmaskerplicht in Vlaams-Brabant blijft gelden (niet voor kinderen onder de 12 jaar) op volgende plaatsen of tijdens volgende gelegenheden:

  • in alle voor publiek toegankelijke gebouwen;
  • op alle markten;
  • in de recyclageparken;
  • op alle begraafplaatsen, van 24 oktober 2020 00u00 tot en met 8 november 2020 00u00.

Het blijft uiteraard de beslissing van de burgemeester om hier lokaal plaatsen aan toe te voegen. Zo ben je in Scherpenheuvel-Zichem vanaf de leeftijd van 12 jaar ook verplicht een mondneusmasker te dragen: 

  • aan de kramen aan de basiliek;
  • aan de kaarsenkapel van de basiliek;
  • aan de ijskarren in de lekdreef. 

Deur-aan-deur activiteiten

Elke activiteit die inhoudt dat men deur-aan-deur gaat, zowel voor commerciële, als voor ludieke, folkloristische of liefdadigheidsactiviteiten, blijft verboden op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. De leveringen aan huis vallen niet onder dit verbod.

Occasionele verkoop door verenigingen

Verenigingen die een occasionele verkoop organiseren van goederen, werken voor de eventuele bereiding en afhaling van deze goederen volgens de bestaande sectorprotocollen (voor etenswaren impliceert dit onder meer dat het ganse proces moet worden begeleid en uitgevoerd door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur). Indien er niet wordt geleverd, werkt de vereniging via een afhaalpunt georganiseerd of goedgekeurd en gecontroleerd door de lokale overheid of een winkel, met naleving van de minimale regels zoals opgenomen in art. 8 §1 derde lid van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken.