Print

Opvangcentrum Peeterskasteel blijft open tot 30 juni 2019.

Het opvangcentrum voor vluchtelingen in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel bestaat sinds november 2015 en zou zijn deuren sluiten op 30 september 2018. De ministerraad besliste nu  om het opvangcentrum alsnog open te houden en dit tot 30 juni 2019. Caritas International bereidt zich voor op het heropstarten van hun werking.

Sinds november 2015 worden in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel asielzoekers opgevangen door Caritas International. In maart 2018 besliste Staatssecretaris Francken om de opvangcapaciteit af te bouwen en een aantal tijdelijke centra te sluiten. Caritas International bereidde zich alzo voor op de sluiting van het Peeterskasteel op 30 september 2018. Alle bewoners zijn ondertussen verhuisd.

In de tussentijd stelde Fedasil opnieuw een verhoogde instroom van vluchtelingen vast. Daarom besliste de staatssecretaris eind september om een aantal opvangcentra, waaronder dat van Scherpenheuvel, langer open te houden. Caritas International ging in op de vraag om zijn schouders opnieuw onder dit centrum te zetten.

Caritas International werft op dit moment opnieuw personeel aan met als doel een kwalitatieve opvang van vluchtelingen te kunnen verzekeren. Er worden enkele noodzakelijke verfraaiingswerken gedaan en op het gelijkvloers worden vier rolstoeltoegankelijke kamers ingericht. Het gebouw en de locatie in de buurt van een aantal ziekenhuizen, lenen zich er perfect toe om ook vluchtelingen met een medische problematiek op te vangen.

Ten vroegste vanaf november zullen er gefaseerd opnieuw bewoners toekomen in het Peeterskasteel.

De stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de stad, het OCMW, Caritas International, de VZW Parochiale Werken, de politie, Fedasil en Agentschap Integratie en Inburgering, is in de afgelopen drie jaar deze uitdaging aangegaan. Zij blijven ook nu alle aspecten die gepaard gaan met de opvang zeer nauwgezet opvolgen: veiligheid, opvang, inschrijvingen bij de stedelijke dienst bevolking, buurtcontacten, onderwijs, volwassenenvorming, vrijwilligerswerking… Er werd altijd nauw samengewerkt en kort op de bal gespeeld. Er waren dan ook weinig incidenten.