Print

Opvang voor asielzoekers in Scherpenheuvel wordt voorlopig niet afgebouwd

Door de aanhoudend lage instroom van nieuwe asielzoekers komt er marge vrij om het opvangnetwerk, dat werd opgezet in het ganse land, terug af te bouwen. De Ministerraad keurde op 3 juni een afbouwplan goed, waarbij al 6.500 plaatsen worden afgebouwd. Het opvangcentrum in het Peeterskasteel werd niet opgenomen in dit plan, wat betekent dat het opvangcentrum verder blijft werken zoals oorspronkelijk voorzien.

In het Peeterskasteel in Scherpenheuvel worden sinds november 2015 asielzoekers opgevangen door Caritas International. Het gaat vooral om Syriërs, Irakezen en Afghanen. Momenteel worden er een 140-tal asielzoekers opgevangen in het kasteel. Het gaat overwegend om gezinnen. Ongeveer de helft van de bewoners zijn minderjarigen.

Wij vinden het belangrijk om u als inwoner te laten weten dat in het opvangcentrum op dit ogenblik alles vlot verloopt. Het wantrouwen en de ongerustheid van onze inwoners bij de komst van de asielzoekers een half jaar geleden heeft plaats gemaakt voor vertrouwen en een grote mate van solidariteit naar de groep van asielzoekers toe.

De plaatselijke stuurgroep, die werd opgericht nog voor de komst van de asielzoekers met alle betrokken diensten (Caritas, stad, OCMW, politie, onderwijs, parochie…) volgt het geheel permanent op in zijn verschillende aspecten: opvang, veiligheid, contacten met de buurt, communicatie, onderwijs voor de kinderen, vorming voor de volwassen en vrijwilligerswerking.

Er werd op alle vlakken kort op de bal gespeeld. Dat heeft tot op vandaag zijn vruchten afgeworpen. Er zijn omzeggens geen incidenten met de groep van asielzoekers in hun contacten met de bevolking. Een aantal vluchtelingenkinderen zijn lid van de karateclub, spelen voetbal of gaan naar de Chiro. Er zijn 150 vrijwilligers actief die zich inzetten voor maaltijdbedeling, huiswerkbegeleiding en socio-culturele activiteiten. De regelmatige contacten met de buurt resulteren binnenkort in een Open Deurdag.

Scherpenheuvel-Zichem vlucht niet voor de vluchtelingen! Wij hebben altijd onze verantwoordelijkheid opgenomen en zullen dat morgen ook blijven doen.