Print

Oproep aan de wandelaars in Averbode: parkeer je wagen op Sint-Jansplein en aan sporthal Averbode

De parking aan Het Moment is aangelegd voor de bezoekers van het nabijgelegen kerkhof en het bezoekerscentrum van de abdij ‘ Het Moment’, voor het brengen en ophalen van de leerlingen van de school De Vlindertuin en voor bezoekers die gaan wandelen in de abdijomgeving en het natuurgebied Averbode Bos en Heide.

In normale omstandigheden is de capaciteit van de parking voldoende om deze toestroom op te vangen. Maar door corona wordt er de laatste maanden veel meer gewandeld. De wandelaars, die van overal komen, nemen nu heel wat parkeerplaatsen in, tijdens de namiddag en vooral tijdens de weekends en in vakantieperiodes. Hierdoor is er een verdringingseffect. Mensen die een bezoek willen brengen aan het kerkhof en aan Het Moment vinden vaak geen plaats omdat de parking vol staat. Hetzelfde geldt voor mensen die kinderen ophalen van de school De Vlindertuin.

Aangepaste parkeerroute

Om hieraan te verhelpen hebben wij de parkeerroute ‘Abdij en omgeving’ aangepast. Bezoekers die komen voor een wandeling kunnen perfect terecht op het Sint-Jansplein, Westelsebaan 103 (parking 3) of op de parking aan de sporthal van Averbode, Vorststraat 55 (parking 4). Parking 4 werd nu ook in de parkeerroute opgenomen. Er is een duidelijke bewegwijzering naar de beide parkings, zij liggen op wandelafstand van de Averboodse bossen en van de abdij. Voor wie een fikse wandeling aankan, mag dat geen enkel probleem zijn. Check het plannetje in bijlage.

Oproep

Daarom een warme oproep aan bezoekers die in eerste instantie komen om te wandelen, om parking 3 en parking 4 te benutten. Ook vragen wij aan organisatoren van wandelingen om deze niet te laten starten aan Het Moment maar wel op het Sint-Jansplein en aan de sporthal van Averbode.