Print

Opmaak beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant

Maak jij mee de ruimte voor Vlaams-Brabant?

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak!

We maken werk van een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie. De provincie heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. We willen graag weten wat jij ervan vindt?

Tijdens de publieke raadplegingen kan je jouw opmerkingen en suggesties kwijt. Die loopt van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020.

Wil je meer weten?

Surf naar www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be voor de laatste informatie!

En kom dan zeker naar het startmoment op woensdag 4 december om 14u in het provinciehuis in Leuven.