Print

Ophokplicht voor alle pluimvee in het hele land, ook voor particulieren!

Op 1 februari 2017 werd het H5N8 vogelgriepvirus geïdentificeerd bij een hobbyhouder in de gemeente Lebbeke. Ten gevolge deze situatie zullen de verplichte preventieve maatregelen tegen vogelgriep verder versterkt worden. Tot nu toe was er namelijk al een ophokplicht op het volledige Belgische grondgebied van kracht, maar die gold enkel voor professionele pluimveehouders. Bovendien gold er een uitzondering voor loopvogels.

Maar vanaf donderdag 2 februari om 12.00 uur wordt die maatregel uitgebreid. “Alle pluimvee, loopvogels inbegrepen, en andere in gevangenschap gehouden vogels, zowel van professionele als particuliere houders, moeten opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden om zo alle contact met wilde vogels te vermijden”, meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Die ophokplicht geldt voor heel België.

Er is geen enkel risico voor de consumenten. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden.