Print

Openbaar onderzoek in het kader van de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 53 van de Atlas der Buurtwegen van Zichem en bijhorend rooilijnplan.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende de gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 53 van de atlas der buurtwegen van Zichem, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 26 oktober 2017. Het dossier ligt ter inzage op het stadhuis, August Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem van vrijdag 24 november 2017 tot en met zondag 24 december 2017. Bezwaren of opmerkingen dient men per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs te bezorgen op het stadhuis voor het einde van het openbaar onderzoek.