Print

Maak komaf met de schorskever Letterzetter.

Massaal sterven onze fijnsparrenbossen af want de Letterzetter rukt op. Blijf niet bij de pakken zitten en zet jouw bos om naar een kwalitatief bos met een zekere opbrengst in de toekomst.