Print

Jobstudenten

Ben je nog op zoek naar een vakantiejob? Wij zijn op zoek naar enthousiaste jobstudenten om in de grote vakantie onze diensten te versterken.

Juli:

 • 10 personen voor het ruimen van grachten en het onderhoud van veldwegen
 • 1 persoon voor de dienst toerisme
 • 2 halftijdse begeleid(st)ers voor de kinderopvang

Augustus:

 • 1 persoon voor de dienst toerisme
 • 1 persoon voor de sportdienst – zaalwachter
 • 2 halftijdse begeleid(st)ers voor de kinderopvang

Juli + augustus (bij voorkeur):

 • 1 bachelor of master LO in opleiding voor de sportdienst

Voorwaarden:

 • kandidaten moeten minstens 18 jaar zijn
 • wij zijn enkel op zoek naar jobstudenten voor een volledige maand (juli of augustus); voor de sportdienst zijn wij bij voorkeur op zoek naar een jobstudent bachelor of master LO in opleiding die zowel in juli als in augustus beschikbaar is, zoniet zal voor elke maand een andere jobstudent aangeworven worden
 • een sollicitatiegesprek zal afgenomen worden van de kandidaat-jobstudenten voor de dienst toerisme, voor de buitenschoolse kinderopvang en van de bachelor of master LO in opleiding voor de sportdienst. Voor de kandidaten voor de andere vakantiejobs is de datum van inschrijving medebepalend voor het in aanmerking komen voor een vakantiejob en wordt voorrang gegeven aan kandidaten die deze vakantiejob nog niet hebben gedaan
 • het is wenselijk dat de kandidaat-jobstudenten voor het ruimen van de grachten en het onderhoud van veldwegen gevaccineerd zijn tegen hepatitis A; de jobstudenten die aangeworven worden moeten zelf hun schop en laarzen meebrengen
 • voor de jobstudenten voor de kinderopvang zijn specifieke diplomavereisten van toepassing

Kandidaturen kunnen tot en met vrijdag 24 maart ingediend worden bij de personeelsdienst. Je mag het doormailen, binnenbrengen of per post verzenden. Voor kandidaatstelling gebruik je enkel het sollicitatieformulier, dat je hieronder kan downloaden.

Info:

Gwendoline Deflem, 013 35 24 42 of selecties@scherpenheuvel-zichem.be