Print

Infovergadering biedt antwoorden op vragen van inwoners

Op woensdag 28 oktober organiseerde het stadsbestuur van Scherpenheuvel-Zichem i.s.m. Fedasil en Caritas een infoavond in GC den egger. Ruim 400 inwoners gingen in op de uitnodiging en stelden er hun vragen en uitten hun bezorgdheden.

Ruim 400 inwoners luisterden tijdens de infoavond naar de plannen die door Fedasil en Caritas in Scherpenheuvel zullen worden uitgevoerd. In het voormalige rusthuis Ster der Zee aan het Peeterskasteel zullen 200 asielzoekers worden opgevangen. Vanaf 4 november zullen de eerste 92 asielzoekers, 18 families, van de campings in Spa, Amel en Polleur verhuizen naar het nieuwe tijdelijke opvangcentrum. Deze groep wordt geleidelijk uitgebreid tot de capaciteit van 200 personen is bereikt.

15 personeelsleden, later aan te vullen tot 25, bieden de asielzoekers de nodige hulp: bed-bad-brood en een beetje zakgeld, maar ook psychosociale begeleiding en medische hulp. Daarnaast krijgen ze toegang tot juridische hulpverlening en worden ze, wanneer ze na 6 maanden mogen gaan werken, begeleid in hun zoektocht naar een job. Caritas International start samen met de burgemeester een overleg met de scholen op, zodat de kinderen zo snel mogelijk naar school kunnen gaan. Er wordt 24 op 24 uur permanentie voorzien in het centrum. Het personeel zal bij dit alles ondersteund worden door vrijwilligers. Zij kunnen zich aanmelden via info-vrijwilligerswerk@caritasint.be.

Caritas International kan zich pas over aanbiedingen van giften buigen wanneer het centrum volledig operationeel is en duidelijk is wat de noden zijn.

Vragen

De aanwezigen kregen ook de kans om zelf vragen te stellen aan een panel, bestaande uit burgemeester Manu Claes, Anne Dussart van Caritas International, Evert Jan Witteveen van Fedasil, korpschef van Politiezone Demerdal-DSZ Jan Vanhauwere en pastoor Luc Van Hilst. Niet alle vragen konden onmiddellijk beantwoord worden. Het stadsbestuur engageert zich om die alsnog te beantwoorden, wanneer het over meer informatie beschikt.

De antwoorden op de belangrijkste vragen worden zo snel mogelijk op de website geplaatst. Zo kunnen ook diegenen die niet aanwezig waren deze informatie raadplegen.