Print

Hulpverleningszone Vlaams-Brabant Oost: begrotingswijzigingen

In zitting van 25 september 2019 keurde de zoneraad de derde begrotingswijziging gewone dienst en de vierde begrotingswijziging buitengewone dienst van de Hulpverleningszone Oost van Vlaams-Brabant goed.