Print

In het kader van diervriendelijke stad: enkel nog geluidsarm vuurwerk, bestemd voor het brede publiek en met regionale uitstraling

Ten gevolge van nieuwe Vlaamse regelgeving zal de stad Scherpenheuvel-Zichem geen toelatingen meer afleveren om particulier feestvuurwerk af te steken. De stad geeft enkel nog toelating voor vuurwerk dat  bestemd is voor het brede publiek en tegelijkertijd geluidsarm is. De vuurwerkactiviteit moet bovendien een regionale uitstraling hebben d.w.z. bestemd voor de bevolking van stad en streek.

Tot nu toe was het in Scherpenheuvel-Zichem verboden om vuurwerk te laten ontploffen tenzij men hiervoor toelating had van de burgemeester. Deze toelating, met een aantal voorwaarden, werd op eenvoudig verzoek afgeleverd.

Eind april 2019 heeft de Vlaamse Overheid het ‘decreet houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen’ goedgekeurd. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad ging dit decreet van kracht.  Het decreet bepaalt dat het altijd verboden is om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten. De stad kan, wat het afsteken van vuurwerk betreft, voor uitzonderlijke gebeurtenissen hiervan afwijken.

Publiek vuurwerk met regionale uitstraling

Vanaf nu is het ALTIJD VERBODEN om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten. Er worden voortaan geen toelatingen meer afgeleverd om particulier feestvuurwerk af te steken bv. voor verjaardagsfeestjes of met nieuwjaar.

Enige uitzondering op het algemeen vuurwerkverbod is vuurwerk dat bestemd is voor het brede publiek én tegelijkertijd geluidsarm is. De vuurwerkactiviteit moet bovendien een regionale uitstraling hebben d.w.z. bestemd voor de bevolking van stad en streek.

Zo zal bijvoorbeeld het publieke vuurwerk tijdens de kermis in Scherpenheuvel, dat door de stad jaarlijks wordt georganiseerd in samenwerking met de kermisexploitanten, blijven plaatsvinden maar dan in een geluidsarme versie. Dat werd trouwens vorig jaar al afgesproken met de kermisuitbaters. Hetzelfde geldt voor het vuurwerk dat n.a.v. Halloween wordt georganiseerd door het Maagdentorencomité op zaterdag 26 oktober.

Sancties?

Inbreuken worden bestraft met een administratieve sanctie, die overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 bestaat uit een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is.