Print

Gratis bijenvriendelijk bloemenmengsel

Door allerlei redenen zijn bijen en nectarminnende insecten de laatste jaren sterk bedreigd. Een belangrijk knelpunt is het tekort aan nectar en stuifmeel in het vroege voorjaar en in het najaar. Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is zeer welkom.

Zin om de natuur een handje toe te steken? Met de actie "Zaai een bloemenakker 2019" stelt het stadsbestuur gratis zakjes met bijenvriendelijk bloemenzaad ter beschikking. Zolang de voorraad strekt kunnen bezige bijen deze komen afhalen in de bibliotheek te Averbode en het stadhuis te Scherpenheuvel.  

Meer info:
Provincie Vlaams-Brabant, dienst land- en tuinbouw
Provincieplein 1, 3010 Leuven
016 26 72 72 - landbouw@vlaamsbrabant.be