Print

GEZOCHT: vrijwillige burenbemiddelaars

Sinds 2011 loopt in Scherpenheuvel-Zichem het project 'burenbemiddeling'. Dit project kan enkel blijven bestaan door de hulp van enkele enthousiaste vrijwilligers-burenbemiddeling. We zijn dan ook steeds op zoek naar enthousiastelingen die ons team willen versterken. Van maart tot en met april 2021 organiseert het PIVO (Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding - Bestuursschool) de opleiding tot burenbemiddelaar in Relegem (Asse).

Burenbemiddeling richt zich op het herstellen van de communicatie en het oplossen van conflicten tussen buren via de methodiek van bemiddeling. Kleine, alledaagse conflicten, opgehoopte spanningen en problemen kunnen de sfeer en de leefbaarheid in een wijk negatief beïnvloeden. De meeste conflicten gaan over geluidsoverlast, overlast door huisdieren (blaffende hond), geluidshinder door kinderen, tuinproblemen (overhangende takken, onkruid, afvalverbranding), zwerfvuil, rondslingerende rommel, geurhinder, enz. Het bemiddelingsgesprek gebeurt door goed opgeleide vrijwilligers. Zij worden hierbij door de lokale coördinator burenbemiddeling begeleid en ondersteund. 

De (vrijwillige) burenbemiddelaar beschikt over sociale en communicatieve vaardigheden, is integer en discreet en in staat om een neutrale, objectieve houding aan te nemen. Het opleidingsniveau is daarbij niet belangrijk. Kennis over de werking van gemeente, politie en justitie is nuttig, maar is geen absolute noodzaak. 

De vrijwilliger moet bereid zijn alle 6 opleidingsdagen te volgen en nadien tijd vrijmaken voor het project burenbemiddeling. Vooraf is er een verkenningsgesprek waarin de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst en gepeild naar de motivatie van de kandidaat.

De opleiding in het voorjaar 2021 is gepland op:

  • maandag 8 maart 2021                    9:00 – 17:00u
  • vrijdag 12 maart  2021                     9:00 – 17:00u
  • vrijdag 19 maart  2021                     9:00 – 17:00u
  • vrijdag 26 maart  2021                     9:00 – 17:00u
  • vrijdag 2 april 2021                          9:00 – 17:00u
  • maandag 19 april 2021                    9:00 – 17:00u

Inschrijven kan na aanvraag via mail aan burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be.
U ontvangt bijkomende informatie en een uitnodiging voor een verkenningsgesprek.
Na dit gesprek wordt u al dan niet toegelaten tot de opleiding.

 

Meer informatie:
burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be - 016 26 78  41
preventiedienst@scherpenheuvel-zichem.be - 013 77 83 59

 

Burenbemiddeling is een initiatief van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant (dienst maatschappelijke veiligheid) in samenwerking met de geïnteresseerde steden en gemeenten.