Print

Gezinnen uit oorlogsgebied worden opgevangen in Scherpenheuvel-Zichem

In de loop van november zullen de eerste vluchtelingen toekomen in het Peeterskasteel in Scherpenheuvel. Caritas International zal daar een opvangcentrum uitbaten dat gezinnen uit Syrië, Afghanistan en Irak onderdak biedt. Deze opvang biedt een antwoord op een dringende nood tijdens deze humanitaire crisis. Dat is vandaag gebleken uit een vergadering van de plaatselijke stuurgroep, die samenkwam op initiatief van het stadsbestuur en waar vertegenwoordigers van Fedasil en Caritas International aanwezig waren om de nodige informatie te bezorgen en toelichting te geven.

De ministerraad besliste vorige week dat vluchtelingen zullen worden opgevangen in het Peeterskasteel, een eigendom van de vzw Parochiale Werken. Deze opvang biedt een antwoord op een dringende nood tijdens deze humanitaire crisis, waarbij in ons land tegen eind 2015 nog zeker 10.000 bijkomende opvangplaatsen moeten worden voorzien.

In het Peeterskasteel zullen in de loop van november gezinnen uit de oorlogsgebieden Syrië, Afghanistan en Irak gehuisvest worden. Het juiste aantal gezinnen dat naar Scherpenheuvel zal komen, is nog niet gekend. Dit zal afhangen van de samenstelling van de verschillende gezinnen.

De vluchtelingen verblijven momenteel in tenten op campings. Ze worden daar reeds opgevolgd en begeleid door Caritas International. Nu de koude wintermaanden in aantocht zijn, is het duidelijk dat deze mensen niet kunnen blijven op de campings. In de komende dagen en weken zal er hard worden gewerkt om de site klaar te krijgen voor de komst van de vluchtelingen. Zo krijgen zij toch een beetje een gevoel van thuiskomen.

Professionele omkadering

Caritas International staat in voor de uitbating van het tijdelijke opvangcentrum in het Peeterskasteel. De vluchtelingen hebben nood aan een professionele omkadering. Daarom zal Caritas International een team van 25 personeelsleden samenstellen, dat instaat voor de nodige zorgverlening en de logistiek. Zij zien ook toe op de veiligheid en zullen daarvoor nauw samenwerken met de lokale politie. De opvang wordt volledig gefinancierd met federale middelen.

De opvang van gezinnen betekent ook een grote uitdaging voor de scholen. Zij zullen begeleid worden door de plaatselijke stuurgroep, die met hen de noden en mogelijkheden zal bekijken.

Informatie

De buurtbewoners ontvangen de komende dagen een brief en een folder, waarin zij de nodige informatie terugvinden. Deze folder wordt ook digitaal ter beschikking gesteld op de website.

Wanneer het centrum in gebruik is en alle bewoners gewend zijn aan hun nieuwe tijdelijke thuis, organiseert het centrum een opendeurdag. De datum hiervoor is nog niet gekend. De bezoekers krijgen een rondleiding en uitleg in het opvangcentrum. Bij een hapje en een drankje kunnen ze er ook kennismaken met de bewoners.

Met specifieke vragen over de opvang, vrijwilligers, materiaal ed. kan u terecht bij info-scherpenheuvel@caritasint.be of 0472 71 21 88.