Print

Gemeentelijke kleuterscholen sluiten, aangepaste opvangmogelijkheden voor kinderen (26.03.2021)

Naar aanleiding van de maatregelen die op 24 maart door het Overlegcomité werden goedgekeurd, beslist het lokaal bestuur Scherpenheuvel-Zichem om van 29 maart tot en met 2 april de kleuterscholen van het stedelijk onderwijs te sluiten. Er wordt die week noodopvang voorzien. In de paasvakantie zorgen buitenschoolse kinderopvang, sportkampen en jeugdactiviteiten voor opvang voor wie het nodig heeft.

De crisiscel van Scherpenheuvel-Zichem besliste om de gemeentelijke kleuterscholen in Scherpenheuvel, Testelt, Keiberg en Zichem te sluiten in de week van 29 maart tot en met 2 april. Er wordt wel noodopvang voorzien voor die kinderen, zowel uit het kleuter- als het lager onderwijs, die het echt nodig hebben.

De directies van de kleuterscholen uit het vrij onderwijs bevestigden aan het stadsbestuur dat ook zij in die periode gesloten zijn en voor noodopvang zorgen. Van het gemeenschapsonderwijs raakte eerder al bekend dat zij zouden sluiten.

Buitenschoolse kinderopvang Baloe voorziet voor- en naschoolse opvang voor alle kinderen die nog op school opgevangen worden tijdens de schooluren. Deze werking wijzigt dus niet volgende week.

Aangepast aanbod bij buitenschoolse kinderopvang Baloe, sportkampen en vakantiewerking

Naar aanleiding van de nieuwe veiligheidsmaatregelen voor de buitenschoolse kinderopvang, jeugd- en sportkampen is het lokaal bestuur ook genoodzaakt de organisatie van de vakantiewerking in de paasvakantie aan te passen.

Zo mogen er nog slechts groepen van tien kinderen gevormd worden en moeten de groepen strikt gescheiden worden. Dit betekent dat we de organisatie herdacht moet worden, maar ook dat de capaciteit sterk beperkt wordt.

Buitenschoolse kinderopvang Baloe

Wij zien ons genoodzaakt de huidige inschrijvingen te annuleren.  

Voor de paasvakantie kunnen wij slechts vijf groepen van kinderen vormen, telkens met een capaciteit van 10 unieke kinderen op weekbasis. Twee groepen in onze opvanglocatie van Scherpenheuvel en telkens één groep in de opvanglocaties van Zichem, Averbode en Testelt.

Wij kunnen in de paasvakantie enkel opvang organiseren voor ouders die geen andere mogelijkheid hebben om opvang te organiseren.

Prioritair wordt in dat geval opvang geboden aan de ouders die een essentieel beroep hebben en (in dit beroep niet thuis kunnen werken of aan ouders met een andere dwingende reden waardoor zij beroep moeten doen op de opvang.

Om de opvangplaatsen zo efficiënt mogelijk te gebruiken zullen wij enkel de mogelijkheid bieden om opvang aan te vragen voor een volledige week. Het zal niet mogelijk zijn om voor losse dagen opvang aan te vragen.

Wij roepen daarom alle ouders op om uit te kijken naar andere mogelijkheden.

Als u toch beroep wilt doen op de opvang, dan kunt u als u een actieve gebruikersaccount heeft hiervoor een aanvraag doen via e-mail naar kinderopvang@scherpenheuvel-zichem.be, enkel op maandag 29 maart 2021 (dus geen inschrijvingen via Ticketgang!).

In uw aanvraag vermeldt u:

  • De naam en school van elk kind waarvoor u opvang wenst
  • De periode waarvoor u opvang wenst (week 1, week 2 of beide weken)
  • Als u tewerkgesteld bent in een cruciaal beroep of een essentiële dienst en niet thuis kan werken, gelieve uw beroep te vermelden. U kan de lijst raadplegen. Vermeld in dit geval ook om welke reden u dringend beroep dient te doen op de opvang: vb. beide ouders werken in een essentieel beroep, de andere ouder kan niet thuis werken enz….
  • Welke andere dwingende reden(en) u ziet om gebruik te maken van de opvang

Alle aanvragen zullen op woensdag 31 maart behandeld worden. U krijgt hierna zo snel mogelijk via e-mail antwoord. (Er zal ook een wachtlijst per bubbel worden aangelegd om plaatsen in te vullen bijvoorbeeld bij ziekte of quarantaine van een ander kind).

De dienst buitenschoolse kinderopvang zal alle goedgekeurde aanvragen in Ticketgang ingeven als een inschrijving.

Vakantiewerking

Hieronder vind je een overzicht van wat er voor jeugd- en sportkampen zal georganiseerd worden.

Oproep

Eerst en vooral willen we een solidariteitsoproep doen.

We willen verdere verspreiding van het virus vermijden en de schaarse opvangplaatsen zoveel mogelijk aanbieden aan ouders die geen andere mogelijkheid hebben om opvang te organiseren. Wij roepen daarom alle ouders op om uit te kijken naar andere mogelijkheden en indien die er zijn, de inschrijving voor een activiteit te annuleren. Laat je kind enkel aan een activiteit deelnemen, indien je geen andere mogelijkheid hebt. Wanneer je in dit geval annuleert, krijg je het volledige inschrijvingsgeld terugbetaald. Op die manier kunnen we extra mogelijkheden creëren voor andere ouders die wél een effectieve nood hebben aan opvang maar misschien niet terecht kunnen in de buitenschoolse kinderopvang.

Gelieve uiterlijk maandag 29 maart om 12 u. te laten weten of je wenst te annuleren voor een van onderstaande activiteiten.

Dit doe je per mail aan de betrokken dienst, sportdienst@scherpenheuvel-zichem.be of jeugddienst@scherpenheuvel-zichem.be.

Sport

  • Kleuterkamp: de capaciteit werd aangepast naar max. 30 deelnemers. Er zullen 3 bubbels van 10 kinderen worden gevormd.
  • Omnisportkamp: de capaciteit werd aangepast naar max. 20 deelnemers. Er zullen 2 bubbels van 10 kinderen worden gevormd.
  • Vikingkamp (i.s.m. Adventure Unlimited): de capaciteit werd aangepast naar max. 20 deelnemers. Er zullen 2 bubbels van 10 kinderen worden gevormd.
  • Dans- en creakamp i.s.m. Devotion Academy: Devotion Academy annuleert het kamp, maar zal wel noodopvang van 9 u. tot 16 u. aanbieden aan max. 20 kinderen (in 2 bubbels). Binnen die noodopvang zullen ze vooral buiten spelen, wat dansen, beperkte crea doen, ... De kostprijs voor deze noodopvang zal 50 euro bedragen. Aangezien er voor dit kamp reeds 34 inschrijvingen waren, roepen we hierbij extra op om je kind enkel te laten deelnemen aan deze noodopvang indien je geen andere mogelijkheid hebt. Indien er onvoldoende annulaties volgen, zijn we genoodzaakt een selectie te maken. Wie gebruik maakt van de noodopvang krijgt het verschil terugbetaald. Wie annuleert, krijgt het volledige bedrag terug.

Verdere praktische informatie wordt in de loop van volgende week doorgestuurd.

Jeugd

  • Plein op wielen: de capaciteit werd aangepast naar max 30 deelnemers. Er zullen 3 bubbels van 10 kinderen worden gevormd.
  • Theaterkampen grabbel- en knuffelpas: de capaciteit werd aangepast naar max. 10 deelnemers per leeftijdscategorie. Er zal telkens 1 bubbel van 10 kinderen aanwezig zijn.

Hier zijn nog enkele plaatsjes vrij.

Vervoer

Het vervoer van en naar de kampen en buitenschoolse kinderopvang wordt geannuleerd, omdat het mixen van bubbels hierbij niet kan vermeden worden.

Als je hierdoor niet in de mogelijkheid bent om jouw kind naar een activiteit te brengen en/of op te halen en daardoor dus de activiteit wenst te annuleren, krijg je ook hier een volledige terugbetaling.

 

We zijn er ons van bewust dat we mogelijks niet voor iedereen een opvangplaats zullen kunnen aanbieden en we betreuren dit. Het is steeds onze bedoeling om voor elk kind opvang te bieden. In deze uitzonderlijke tijden moeten wij echter moeilijke beslissingen nemen om de gezondheid van uw kind en ons personeel te garanderen. De opgelegde maatregelen moeten er toe bij dragen om eindelijk het virus te overwinnen.