Print

Gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 31 (Messelbroek) - openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek wordt geopend betreffende het gedeeltelijke verplaatsen van een gemeenteweg, meer bepaald voetweg nr. 31 van de atlas der buurtwegen van Messelbroek, in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 24 oktober 2019. Het dossier ligt ter inzage aan de balie van de Technische dienst in het stadhuis, August Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem van donderdag 21 november 2019 tot en met vrijdag 20 december 2019. Bezwaren of opmerkingen dient men per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs te bezorgen op het stadhuis voor het einde van het openbaar onderzoek.

U kan het grafisch plan met betrekking tot deze wijziging hieronder downloaden.