Print

Duurzame helden (SDG 16-17)

Op laatste dag van de Week van de duurzaamheid stellen we helden voor die hun bijdrage leveren aan SDG 16 (vrede, veiligheid en sterke publieke diensten) en SDG 17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken).

Conflicten tussen buren kunnen vaak heel belastend zijn voor alle betrokkenen. Vrijwillige burenbemiddelaars Gert Vankerckhoven en An Blevi zetten zich in om samen met hen tot een oplossing te komen, waar iedereen zich goed in voelt. De verschillende verenigingen die werken rond ontwikkelingssamenwerking binnen de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking geven aan SDG 17 een perfecte invulling.

Je kan meer lezen over wat zij juist doen op www.duurzamegemeente.be.