Print

Deur-aan-deur activiteiten verboden

De gouverneur van Vlaams-Brabant besliste dat er een verbod is op activiteiten die inhouden dat men deur-aan-deur gaat.

  • Dit verbod geldt zowel voor commerciële, als voor ludieke, folkloristische of liefdadigheidsactiviteiten.
  • Ook Halloweenzingen is dus verboden.
  • Dit verbod geldt op het grondgebied van de provincie Vlaams- Brabant.
  • Leveringen aan huis, zoals eten en pakketjes, vallen niet onder dit verbod.