Print

De stad zet in op een vlot verloop van de stembusgang

Naar aanleiding van een aantal problemen bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar kiest het stadsbestuur van voor een aantal nieuwigheden bij de verkiezingen van 26 mei. Hierdoor moet de stembusgang vlotter verlopen.

De inwoners werden op de kiezerslijst alfabetisch op naam ingedeeld in plaats van op straatnaam, zoals dit in het verleden het geval was. Bedoeling is dat de aanmelding in het stembureau zo vlotter verloopt. Bovendien voorziet het stadsbestuur ook duidelijke signalisatie naar het juiste stembureau en werd voor de locaties waar dit mogelijk is een circulatieplan uitgewerkt voor de stembureaus. Iedere kiezer wordt vlot naar zijn/haar stembureau geleid en te lange wachtrijen worden op die manier vermeden. Hierdoor moet de stembusgang vlotter verlopen, zowel voor de inwoners als voor de voor- en bijzitters in de stembureaus.

Het kan wel zijn dat gezinsleden die voorheen in hetzelfde stembureau stemden, dit nu niet meer kunnen doen doordat we nu alfabetisch op naam ingedeeld hebben in plaats van op straatnaam. Zij hebben uiteraard wel voor dezelfde locatie, gelinkt aan hun woonplaats, een uitnodiging ontvangen, maar moeten zich misschien in een ander stembureau aanmelden. De voordelen van een vlotter verloop van de stembusgang moeten dit nadeel compenseren.

De kiesbrieven werden twee weken geleden verstuurd. Inwoners die geen kiesbrief hebben ontvangen, kunnen vanaf maandag 13 mei terecht in het stadhuis voor een duplicaat.