Print

Code geel in bos- en natuurgebieden

Het Agentschap Natuur en Bos heeft beslist om vanaf vandaag terug te schakelen naar code geel in de bos- en natuurgebieden. Het risico op bosbrand is licht verhoogd.

  • Hou er rekening mee dat je nooit open vuur mag maken in bos en natuurgebieden zonder toestemming van ANB.
  • Rook niet in bos en natuurgebieden. Gooi zeker geen sigarettenpeuk in de berm of uit je wagen tijdens het rijden om gras- en bermbranden te voorkomen.
  • Laat kinderen niet zonder toezicht in bos en natuurgebieden.
  • Wees extra voorzichtig bij het houden van kampvuren of andere open vuren buiten bos- en natuurgebieden, indien je hiervoor een toelating hebt van de gemeentelijke overheid.
  • Wees extra voorzichtig bij het barbecueën. Plaats het toestel op een onbrandbare ondergrond zodanig dat de hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Blusmiddelen (emmers, water en zand) dienen te worden voorzien.