Print

Code geel in bos- en natuurgebieden

Gezien de aanhoudende droogte heeft het Agentschap Natuur en Bos beslist om de risicofase voor natuurbranden op te schalen van code groen naar code geel voor haar natuurgebieden in Vlaams-Brabant. Wees voorzichtig!

  • Hou er rekening mee dat je nooit open vuur mag maken in bos en natuurgebieden zonder toestemming van ANB.
  • Rook niet in bos en natuurgebieden. Gooi zeker geen sigarettenpeuk in de berm of uit je wagen tijdens het rijden om gras- en bermbranden te voorkomen.
  • Laat kinderen niet zonder toezicht in bos en natuurgebieden.
  • Wees extra voorzichtig bij het houden van kampvuren of andere open vuren buiten bos- en natuurgebieden, indien je hiervoor een toelating hebt van de gemeentelijke overheid.
  • Wees extra voorzichtig bij het barbecueën. Plaats het toestel op een onbrandbare ondergrond zodanig dat de hete kolen geen grasbrand veroorzaken. Blusmiddelen (emmers, water en zand) dienen te worden voorzien.

Op de website van ANB kan u de natuurgebieden terugvinden waarop deze waarschuwing betrekking heeft: https://www.natuurenbos.be/brandfase-vlaams-brabant