Print

Bekendmaking vacature ijsverkoopwagen aan de abdij te Averbode.

In Averbode is er 1 standplaats voor een verkoop- en bevoorradingswagen vacant.

Bij meerdere kandidaten wordt in chronologische volgorde een wachtregister aangelegd.

  • oppervlakte: 60m²
  • abonnementsprijs per jaar: 2400€

De kandidaturen worden hetzij bij brief neergelegd tegen ontvangstbewijs, hetzij bij ter post aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs, hetzij op een duurzame drager (e-mail, fax) tegen ontvangstbewijs gericht aan de gemeente.

Inschrijvingstermijn: uiterlijk 01/07/2018

Verdere informatie en contactgegevens zijn terug te vinden in de bijlage onderaan.