Print

Aanleg fietspad Averboodse Baan/Abdijstraat.

Vanaf 7 september wordt er op de Averboodse Baan (=de weg van de abdij richting Veerle) een dubbelrichtingsfietspad langs één zijde van de rijbaan aangelegd. Het kruispunt met de Lakstraat wordt voorzien van een middengeleider met een oversteekplaats voor fietsers. Vanaf de Abdij van Averbode komt er in de Abdijstraat opnieuw langs beide zijden van de rijbaan een enkelrichtingsfietspad.

Er zal hinder zijn vanaf het kruispunt Lakstraat – Averboodse Baan tot aan Westelsebaan (N212/verkeerslichten abdij). De rijbaan wordt volledig afgesloten voor alle verkeer en dus ook voor fietsers. De volgende omleidingen worden voorzien:

  • Verkeer vanaf Averbode richting Laakdal/Geel wordt omgeleid via Herselt – Westerlo
  • Verkeer vanaf Veerle/ Laakdal richting Averbode wordt omgeleid via Diestsebaan (N127) – Hoornblaas – Reppelsebaan

De duur van de werken bedraagt 80 werkdagen, behoudens weersomstandigheden.