Print

19 september: world cleanup day

Op 19 september wordt opnieuw in meer dan 150 landen zwerfvuil opgeruimd. Ook de stad Scherpenheuvel-Zichem doet mee!

Organiseer jij naar aanleiding van World Cleanup Day een opruimactie?

Op de site https://mooimakers.be/Worldcleanupday2020 kun je alle acties registeren, zo krijgen we een mooi overzicht van waar er opgeruimd wordt in onze stad.

Gratis materiaal

Om alle ‘zwerfvuilvrijwilligers’ extra te motiveren stellen wij in samenwerking met project ‘Mooimakers’ gratis materiaal ter beschikking. Er zijn grijpstokken en fluovestjes voor volwassenen en kinderen te verkrijgen, zodat er op een veilige manier afval kan geraapt worden. Dit afval kunnen jullie verzamelen in de witte zwerfvuilzakken die ook bij de stad te verkrijgen zijn.

Na afloop van de opruimactie laten jullie aan de milieudienst weten waar de volle zakken verzameld werden en die worden dan door de medewerkers van de stad opgehaald.

Wil je materiaal lenen?

Neem dan even contact op met de milieudienst van de stad op het nummer 013 35 24 12 of via milieudienst@scherpenheuvel-zichem.be.