Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wat

Wilt u een permanente handelszaak openen van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in een bestaand gebouw, of voorziet u handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400m² netto handelsoppervlakte in uw bouwproject, dan hebt u daarvoor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

Als de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.

Regelgeving

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid

Type

toelating

Doelgroep

onderneming

Thema

economie en werk

Trefwoorden

1000 m²
400 m²
NSECD
Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie
handelsvestiging
ikea
ikea-wet
sociaal-economische toelating
sociaal-economische vergunning
sociaaleconomische machtiging
sociaaleconomische toelating
sociaaleconomische vergunning
socio-economische machtiging
socio-economische toelating
socio-economische vergunning
toegang
toegang beroep
toegang tot het beroep
kleinhandelsvergunning
kleinhandelszaak