Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wat

Als u een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan hebt u daarvoor een speciale omgevingsvergunning nodig, de kleinhandelsvergunning.

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1.000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1.000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.

Wanneer de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Type

toelating

Doelgroep

burger
onderneming

Thema

economie en werk

Trefwoorden

1000 m²
400 m²
NSECD
Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie
handelsvestiging
ikea
ikea-wet
sociaal-economische toelating
sociaal-economische vergunning
sociaaleconomische machtiging
sociaaleconomische toelating
sociaaleconomische vergunning
socio-economische machtiging
socio-economische toelating
socio-economische vergunning
toegang
toegang beroep
toegang tot het beroep
kleinhandelsvergunning