Contactformulier

Gelieve hieronder uw contactgegevens in te vullen en uw vraag of bemerking te formuleren. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op met u.

Meer info

Evenementenloket

Wil je een evenement of openbare activiteit organiseren, dan word je geconfronteerd met heel wat praktische problemen, maar ook met tal van regels en voorschriften.

Meer info
Meer info

Gemeentelijke premie voor inbraakpreventie

Als u uw woning extra beveiligt tegen inbraak, kan u daarvoor een premie aanvragen bij de gemeente.

Meer info
Meer info

Klachtenformulier

Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een burger over onze (niet-)dienstverlening.

Een uiting van ontevredenheid wordt pas echt als klacht onderzocht in bepaalde gevallen. Het moet om een ‘conflictsituatie’ gaan tussen een burger en een dienst. We maken dus duidelijk een onderscheid tussen een klacht enerzijds en anderzijds een gewone vraag tot informatie (waarvoor u het contactformulier kan gebruiken) of een melding van een gebrek, bijvoorbeeld aan de weg (waarvoor u de meldingskaart kan gebruiken).

Meer info

Meldingsformulier

Ligt er een riooldeksel los?
Woekert een struik over het voetpad?
Heeft iemand een verkeersbord omver gereden?
De meldingskaart kan je gebruiken om problemen op het openbaar domein te melden.

Als je een e-mailadres invult, krijg je via mail ook antwoord op je melding.

Meer info

Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Voor kleine werken moet deze vergunning minstens 1 week op voorhand aangevraagd worden, voor grote werken (inname van minstens de helft van de rijweg) 3 weken.

Meer info

Sociaal-economische vergunning voor handelsvestigingen

Als u een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan hebt u daarvoor een speciale vergunning, de sociaal-economische machtiging nodig, afgeleverd in toepassing van de wet van 13 augustus 2004, wet op de handelsinplantingen, gewijzigd door de wet van 22 december 2009 tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt.

Staatshervorming

Meer info
Meer info

Uittreksel uit het bevolkingsregister

Een uittreksel uit het bevolkingsregister bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • datum en plaats van geboorte
 • rijksregisternummer
 • de woonplaats
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • nationaliteit
 • de datum sinds wanneer u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van uw gemeente.
Meer info
Meer info

Vergunning voor de verhuur van voertuigen met bestuurder

Wilt u voertuigen met bestuurder verhuren:

 • voor het bezoldigd vervoer van personen;
 • waarbij het niet om geregeld vervoer gaat en evenmin om een taxidienst;
 • in voertuigen die qua constructie en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen?

Dan hebt u een exploitatievergunning nodig. De vergunningsaanvraag van uitbaters en kandidaat-uitbaters verloopt via de gemeenten.

Meer info
Meer info

Vergunning voor het uitbaten van een taxidienst

Voor het uitbaten van een taxidienst hebt u een vergunning nodig van de stad of de gemeente waar u deze dienst wilt uitbaten. Een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst kan ook gewijzigd worden of de tarieven van een taxidienst kunnen gewijzigd worden. De vergunning is in principe voor vijf jaar geldig.

Meer info
Meer info

Pagina's