Bewijs van woonst aanvragen

Hebt u een kaartlezer? Dan kan u het bewijs van nationaliteit onmiddellijk downloaden en afprinten.

Indien u toch liever het bewijs aanvraagt via onze site, kan u het onderstaande aanvraagformulier hiervoor gebruiken. Let wel: in dit geval kan het bewijs enkel per post opgestuurd worden!

Meer info

Subsidie voor het organiseren van een buurtfeest

Alle inwoners van Scherpenheuvel-Zichem, die gegroepeerd als wijkcomité of inwonersgroep het doel hebben een buurt, straat, wijk, plein, enz. meer leefbaar te maken door de organisatie van een wijk-, buurt- of straatfeest kunnen deze premie maximum twee keer per jaar aanvragen. Deze subsidie kan dus niet door verenigingen, maar wél door buurtcomités aangevraagd worden.

Meer info
Meer info

Contactformulier

Gelieve hieronder uw contactgegevens in te vullen en uw vraag of bemerking te formuleren. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op met u.

Meer info

Klachtenformulier

Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een burger over onze (niet-)dienstverlening.

Een uiting van ontevredenheid wordt pas echt als klacht onderzocht in bepaalde gevallen. Het moet om een ‘conflictsituatie’ gaan tussen een burger en een dienst. We maken dus duidelijk een onderscheid tussen een klacht enerzijds en anderzijds een gewone vraag tot informatie (waarvoor u het contactformulier kan gebruiken) of een melding van een gebrek, bijvoorbeeld aan de weg (waarvoor u de meldingskaart kan gebruiken).

Meer info

Meldingsformulier

Ligt er een riooldeksel los?
Woekert een struik over het voetpad?
Heeft iemand een verkeersbord omver gereden?
De meldingskaart kan je gebruiken om problemen op het openbaar domein te melden.

Als je een e-mailadres invult, krijg je via mail ook antwoord op je melding.

Meer info

Scherpenheuvel-Zichem Helpt - pakketjes maken

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen met het maken van de pakketjes met mondmaskers. We zijn overweldigd door jullie massale respons om een handje toe te steken. Dank jullie wel!

We organiseren nog een laatste inpaksessie op donderdag 3 juni in de namiddag (van 13 u. tot 16 u.) in de foyer van den egger.

Meer info

Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Voor kleine werken moet deze vergunning minstens 1 week op voorhand aangevraagd worden, voor grote werken (inname van minstens de helft van de rijweg) 3 weken.

Meer info

Sociaal-economische vergunning voor handelsvestigingen

Als u een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan hebt u daarvoor een speciale vergunning, de sociaal-economische machtiging nodig, afgeleverd in toepassing van de wet van 13 augustus 2004, wet op de handelsinplantingen, gewijzigd door de wet van 22 december 2009 tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt.

Staatshervorming

Meer info
Meer info

Vergunning voor de verhuur van voertuigen met bestuurder

Wilt u voertuigen met bestuurder verhuren:

  • voor het bezoldigd vervoer van personen;
  • waarbij het niet om geregeld vervoer gaat en evenmin om een taxidienst;
  • in voertuigen die qua constructie en uitrusting geschikt zijn voor het vervoer van maximaal negen personen, de bestuurder inbegrepen?

Dan hebt u een exploitatievergunning nodig. De vergunningsaanvraag van uitbaters en kandidaat-uitbaters verloopt via de gemeenten.

Meer info
Meer info

Pagina's