Adreswijziging aangeven

Een aangifte van adreswijziging dient binnen de 8 dagen te gebeuren.

Hebt u een kaartlezer? Dan kan u de adreswijziging onmiddellijk doorgeven via de site van het rijksregister. Indien u toch liever de aangifte van uw verhuis laat verlopen via de gemeente, kan u het onderstaande aanvraagformulier hiervoor gebruiken.

Meer info

Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking (wijze van teraardebestelling). Die verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

U kunt een attest van wijze van ter aardebestelling en/of rituelen (een uittreksel uit het bevolkingsregister) aanvragen, dat de volgende keuzes vermeldt:

Meer info
Meer info

Bewijs van gezinssamenstelling aanvragen

Hebt u een kaartlezer? Dan kan u het bewijs van gezinssamenstelling onmiddellijk downloaden en afprinten.

Indien u toch liever het bewijs aanvraagt via onze site, kan u het onderstaande aanvraagformulier hiervoor gebruiken. Let wel: in dit geval kan het bewijs enkel per post opgestuurd worden!

Meer info

Bewijs van leven aanvragen

Hebt u een kaartlezer? Dan kan u het bewijs van leven onmiddellijk downloaden en afprinten.

Indien u toch liever het bewijs aanvraagt via onze site, kan u het onderstaande aanvraagformulier hiervoor gebruiken. Let wel: in dit geval kan het bewijs enkel per post opgestuurd worden!

Meer info

Bewijs van nationaliteit aanvragen

Hebt u een kaartlezer? Dan kan u het bewijs van nationaliteit onmiddellijk downloaden en afprinten.

Indien u toch liever het bewijs aanvraagt via onze site, kan u het onderstaande aanvraagformulier hiervoor gebruiken. Let wel: in dit geval kan het bewijs enkel per post opgestuurd worden!

Meer info

Bewijs van woonst aanvragen

Hebt u een kaartlezer? Dan kan u het bewijs van nationaliteit onmiddellijk downloaden en afprinten.

Indien u toch liever het bewijs aanvraagt via onze site, kan u het onderstaande aanvraagformulier hiervoor gebruiken. Let wel: in dit geval kan het bewijs enkel per post opgestuurd worden!

Meer info

Subsidie voor het organiseren van een buurtfeest

Alle inwoners van Scherpenheuvel-Zichem, die gegroepeerd als wijkcomité of inwonersgroep het doel hebben een buurt, straat, wijk, plein, enz. meer leefbaar te maken door de organisatie van een wijk-, buurt- of straatfeest kunnen deze premie maximum twee keer per jaar aanvragen. Deze subsidie kan dus niet door verenigingen, maar wél door buurtcomités aangevraagd worden.

Meer info
Meer info

Pagina's