Coronavirus

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. 

Heb je vragen?

  • Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800/14.689.​
  • Via social media kan je ook op de hoogte blijven: volg het twitter-account (@be_gezondheid) en/of facebook-pagina (@volksgezondheid).
  • Ook het crisiscentrum kan je volgen via social media: via twitter (@CrisiscenterBE) en/of facebook (Crisiscentrum / Centre de Crise).
  • Volg ook zeker onze facebookpagina voor het meest recente lokale nieuws: www.facebook.com/stadsz

 

 

Ben je gezond? Blijf bloed doneren!

bloedafname

Het coronavirus beheerst ondertussen ieders leven. Hoewel er heel wat onrust en angst leeft, is er ook veel samenhorigheid. Ondanks de 'social distancing'. Wil jij graag helpen in deze moeilijke periode? Dat kan door bloed te blijven geven! Je maakt best een afspraak voor je donatie bij het Rode Kruis, zodat zij donoren maximaal kunnen spreiden. Op 14 april is er een bloedinzameling in het brandweerzaaltje in Scherpenheuvel.

Meer info

Andere klachten dan griep? Stel je bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis niet uit

We krijgen verschillende signalen dat inwoners alarmsymptomen van potentieel ernstige aandoeningen, zoals hartklachten, minimaliseren uit vrees voor een bezoek aan spoed of de huisarts. Niet doen! Stel je bezoek aan de huisarts of het ziekenhuis niet uit.

Meer info

Evenementenaanvragen worden voorlopig niet behandeld

Het is op dit moment onmogelijk om in te schatten wanneer de maatregelen van de federale overheid m.b.t. openbare activiteiten worden opgeheven. Aanvragen voor evenementen worden niet behandeld tot er meer duidelijkheid is. Het aanvraagformulier werd tijdelijk offline gehaald. 

Meer info

Scherpenheuvel-Zichem Helpt

lachende vrouw

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Zij kunnen vaak hulp gebruiken. Ook de zorgsector zit met een aantal noden.

Tegelijk willen heel veel mensen bijdragen als vrijwilliger.

Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, heeft de stad het centraal platform Scherpenheuvel-Zichem Helpt opgestart. Zo kunnen we de vraag en het aanbod op elkaar afstemmen om zo voor zoveel mogelijk mensen iets te betekenen.
In deze tijden is een solidair gebaar heel veel waard.

Meer info

Bibliotheek wordt afhaalbibliotheek

Om deze moeilijke coronatijden toch een beetje aangenaam door te brengen en wat te ontspannen zal de bibliotheek vanaf maandag 23 maart fungeren als “afhaalbibliotheek”.

Meer info

Meer vragen over het corona-virus? (19 maart - 9.45u.)

Coronavirus

Op de website www.info-coronavirus.be is alle informatie makkelijk te vinden en worden de “veel gestelde vragen” doorlopend bijgewerkt onder toezicht van een groep experten en virologen.  Ook het laatste nieuws over de evolutie in ons land, is hier op een toegankelijke manier te raadplegen.

Meer info

Administratie online afhandelen

Nu ook voor het aanvragen van een toelating voor het reizen van een minderjarige met derden.

Meer info

Steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemers (14 maart - 16.20 u.)

Coronavirus

De verschillende overheden hebben drastische maatregelen genomen om de volksgezondheid te beschermen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben echter een zware impact op vele zelfstandigen en ondernemers in zowat alle sectoren.

Daarom treffen de federale en Vlaamse overheden een hele reeks steunmaatregelen om de zelfstandigen, ondernemers en hun personeel zo goed mogelijk te beschermen.

Meer info

Wat met de buitenschoolse kinderopvang? (13 maart - 14.16 u.)

Coronavirus

​Door de opschorting van de lessen in de scholen, vraagt u zich ongetwijfeld af wat dit voor de buitenschoolse kinderopvang betekent. De werking van de buitenschoolse kinderopvang blijft gegarandeerd in deze periode.

Dit betekent dat kinderen die binnen de schooluren op school opgevangen worden, ook gebruik kunnen maken van de voor- en naschoolse opvang.

Meer info

Pagina's