Afschrift of uittreksel uit de akten van de burgerlijke stand aanvragen

Persoonlijke gegevens
Mijn aanvraag
Enkel invullen indien 'andere' is geselecteerd
Enkel invullen indien 'andere' is geselecteerd bij 'soort akte'.
Geef de exacte datum op indien deze gekend is, anders een benadering.
Indien u niet de persoon bent op wie de akte betrekking heeft, dient u een duidelijke omschrijving te geven van het doel waarvoor u de gegevens opvraagt.